Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow верф-виг arrow ВЕЧІРНЯ ОСВІТА
   

ВЕЧІРНЯ ОСВІТА

-одна з форм підготовки спеціалістів з вищою і середньою освітою, кваліфікованих робітників, а також навчання молоді та дорослих у середній загальноосвітній школі без відриву від трудової діяльності. В СРСР В. о., як і заочна освіта, є складовою частиною заг. системи народної освіти. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції В. о. відіграла значну роль у справі ліквідації неписьменності та мало-письменності. В 20-х рр. організовувалися різного типу вечірні школи для дорослих і підлітків, школи селянської молоді, різні курси, робітничі факультети, робітничі університети тощо. Під час Великої Вітчизн. війни було створено школи робітничої молоді (1943) і школи сільської молоді (1944). З 1958 в СРСР існує один тип - вечірні (змінні) заг.-осв. серед. школи (нині працюють, як правило, у складі 9-11 класів). Середню спец. В. о. здобувають у вечірніх технікумах і на вечірніх відділеннях серед. спец. навч. закладів, вищу освіту - у вечірніх вузах чи на вечірніх ф-тах, що існують у більшості вузів. Для здобуття вечірньої проф.-тех. освіти з 1962 створено вечірні (змінні) профес.-тех. училища і вечірні (змінні) відділення при денних профес.-тех. училищах в багатьох пром. і с.-г. центрах країни. Для всіх, хто успішно поєднує трудову діяльність з вечірнім навчанням, Радянською д-вою встановлено пільги: скорочений робочий тиждень (для учнів шкіл), оплачувана відпустка на період сесій (для студентів вузів і серед. спец. навч. закладів) тощо. За системою В. о. працюють різні курси, народні університети, університети марксизму-ленінізму та ін. В УРСР у 1976/77 навч. р. було 1820 вечірніх (змінних) та заочних шкіл. В них - бл. 1 млн. учнів. У 80 вечірніх профес.-тех. уч-щах і відділеннях при денних уч-щах навчалося 36,1 тис. чол. У серед. спец. навч. закладах на вечірньому відділенні - 91,2 тис. учнів; у вузах - 110 тис. студентів.

Див. також Вища освіта, Професійна освіта, Середня освіта.

Ю. І. Мальований.

 

Схожі за змістом слова та фрази