Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow паш-перг arrow ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА
   

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

— система підготовки пед. кадрів (учителів, вихователів тощо) для загальноосвітньої школи та ін. навч.-виховних закладів у педагогічних інститутах, педагогічних училищах і університетах; у широкому розумінні — підготовка пед. і науково-пед. кадрів для навч. закладів усіх типів, включаючи профес. тех., середні спец. і вищі; сукупність знань, здобутих у результаті цієї підготовки. В дореволюц. Росії осн. типом пед. навч. закладів були учительські семінарії, вчителів поч. шкіл готували і пед. класи жіночих гімназій, жіночі єпархіальні училища, церковно-учительські школи, другокласні вчительські школи та ін. Учителів для міських і повітових училищ готували трирічні учительські інститути. Було відкрито пед. ін-ти при деяких ун-тах (існували до 1858), 1908 — Педагогічну академію "Ліги освіти". Зокрема на Україні діяли істор.-філологічний ін-т у Ніжині (див. Ніжинський ліцей), вищі жіночі курси, Фребелівський жіночий педагогічний інститут у Києві, вищі жін. пед. курси в Одесі й Харкові. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції П. о. в СРСР набула значного розвитку. На Україні в 20-х — на поч. 30-х pp. пед. працівників готували інститути народної освіти, інститути професійної освіти, інститути соціального виховання. В 30-х pp. на базі пед. та ін. факультетів ун-тів склалася мережа пед. ін-тів, створено учительські ін-ти (в 50-х pp. їх реорганізовано в пед. ін-ти), педагогічні уч-ща. В 1945—50 діяли і педагогічні класи. В СРСР осн. типами сучас. системи пед. навч. закладів є пед. уч-ща (у т. ч. музично-пед.), індустріально-пед. технікуми, пед. ін-ти (в т. ч. іноз. мов) та ун-ти. Викладачів для серед. школи готують і деякі інститути фізичної культури, інститути мистецтв. Є вечірня й заочна форми підготовки вчителів, інститути вдосконалення вчителів тощо. В УРСР у 1981/82 навч. р. учителів готувало 46 пед. уч-щ (у т. ч. одне музично-педагогічне), 6 індустріально-пед. технікумів профтехосвіти, 2 технікуми фізичної культури, 5 худож. уч-щ, 30 пед. ін-тів (16 спеціальностей, 38 спеціалізацій), 9 ун-тів та ін. У вищих і серед. пед. навч. закладах УРСР 1981 навчалося 52 тис. заочників, які одночасно працювали вчителями. Див. також статті про окремі пед. ін-ти й університети.

Г.М. Кобернік.

 

Схожі за змістом слова та фрази