Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow парті-пач arrow ПАРТІЙНА ОСВІТА
   

ПАРТІЙНА ОСВІТА

— система форм і методів марксистсько-ленінського навчання комуністів, важливий засіб парт. пропаганди — складової і невід'ємної частини ідеологічної роботи КПРС. Оволодіння революц. теорією — статутний обов'язок комуністів. Гол. призначення П. о. полягає в тому, щоб формувати і поглиблювати наук. світогляд, політичну культуру, ідейну переконаність комуністів, озброювати їх глибоким розумінням політики партії, шляхів і методів її реалізації, парт. підходом до оцінки подій і явищ сусп. життя, вмінням відстоювати принципи комуністичної ідеології, пролет. інтернаціоналізму, вести непримиренну боротьбу проти буржуазної ідеології. П. о. озброюй комуністів революційною теорією — марксизмом-ленінізмом, ідейною спадщиною К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна, знанням рішень з'їздів та ін. документів КПРС, її істор. досвіду. "Мета... політичної освіти, — вчив В. І. Ленін,— виховати справжніх комуністів" (Повне зібр. тв., т. 41, с. 384). П. о. проводиться на основі неухильного здійснення ленінських принципів партійності, науковості, тісного зв язку з життям. В основу організації П. о. покладено добровільність у виборі слухачами тематики і форм навчання, систематичність, послідовність, наступність в освоєнні матеріалу, диференційований підхід до врахування рівня ідейно-теор. і загальноосв. підготовки різних категорій слухачів. Система П. о. має таку структуру: школи молодих комуністів, школи основ марксизму-ленінізму, школи наукового комунізму, школи парт.-господарського активу, теор. і методологіч. семінари, ун-ти марксизму-ленінізму. Осн. метод навчання — самоосвіта. В усіх формах П. о. особлива увага звертається на вивчення теорії і політики партії в їхній органічній єдності, в тісному зв'язку з практикою комуністичного будівництва, зовн.-політ. діяльністю КПРС та ідеологічною боротьбою на світовій арені, на активізацію трудової і суспільно-політ. активності комуністів. П. о.— школа підготовки комуністів для проведення ними ідейно-виховної роботи серед трудящих, орг. форма їхнього ідейного єднання, зміцнення партійних рядів. У 1981 П. о. в країні охоплено майже 23 млн. чол., в УРСР — понад 3,8 млн. чол. П. о. має значну навчально-метод. базу, їй подають багатопланову допомогу засоби масової інформації і пропаганди. Науково-метод. центрами П. о. є будинки політичної освіти і кабінети політичної освіти. Розгорнута програма вдосконалення П. о. в умовах розвинутого соціалізму міститься в рішеннях XXIII—XXVI з'їздів КПРС, у постановах ЦК КПРС "Про завдання партійної освіти у світлі рішень XXV з'їзду КПРС" (1976), "Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи" (1979), "Про дальше вдосконалення партійної освіти в світлі рішень XXVI з'їзду КПРС"(1981). XXVI з'їзд КПРС висунув вимогу "добитися на ділі єдності ідейно-теоретичної, політико-виховної, організаторської і господарської роботи партії" (Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981, с. 91). Виконуючи рішення з'їздів партії, постанови ЦК КПРС, парт. орг-ції ведуть значну роботу по підвищенню наук. рівня та ефективності П. о., по посиленню її зв'язку з життям, поліпшенню організації ідейного загартування членів партії, особливо молодих комуністів.

Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС, К., 1981; Об идеологической работе КПСС. Сборник документов. М.р 1977; Брежнев Л. І. Актуальні питання ідеологічної роботи КПРС, т. 1—2. К.. 1978; Бабко Ю. В. [та ін.]. Партийное просвещение. Очерки истории. К., 1978.

В. К. Василенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази