Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прото-псі arrow ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
   

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

— підготовка в навч. закладах спеціалістів різних рівнів кваліфікації для трудової діяльності в одній з галузей нар. господарства, науки, культури; невід'ємна складова частина єдиної системи народної освіти. Зміст П. о. включає поглиблене ознайомлення з наук, основами й технологією обраного виду праці; прищеплення спец, практичних навичок і вмінь; формування психологічних і моральних якостей особистості, важливих для роботи у певній сфері людської діяльності. Термін "професійна освіта" розуміють і як сукупність знань, навичок і вмінь, оволодіння якими дає змогу працювати спеціалістом вищої, серед, кваліфікації або кваліфікованим робітником. В СРСР П. о. будується на широкій заг.-осв. і політех. основі (див. Політехнічна освіта). Сучас. система П. о. в СРСР охоплює вищу освіту, середню спеціальну освіту і професійно-технічну освіту. Частково питання П. о. розв'язуються в заг.-осв. школі у процесі професійної орієнтації, трудового навчання й виховання, на факультативних заняттях, у гуртках, міжшкільних навчальновиробничих комбінатах, учнівських виробничих бригадах та ін. трудових об'єднаннях школярів. Осн. формами профес. підготовки, яка озброює спец, освітою, е вищі учбові заклади й технікуми різних типів і профілів та професійно-технічні навчальні заклади. Вища П. о. , тобто підготовка спеціалістів вишої кваліфікації, здійснюється в різних типах вищих навчальних закладів (інженерно-технічних, сільськогосподарських, медичних, педагогічних, художніх та ін.).

Середню П. о. набувають у середніх спеціальних навчальних закладах (індустріальних, транспортних та ін. технікумах, педагогічних і муз. училищах, медичних, юрид., художніх та ін. школах). Кадри з конкретних робітничих спеціальностей для пром-сті, с. г., сфери обслуговування готують у навч. закладах системи профес.-тех. освіти. р. С. Дубинчук.

"

 

Схожі за змістом слова та фрази