Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow оре-осі arrow ОСВІТА
   

ОСВІТА

— процес і наслідки засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, необхідних для практичної діяльності. О.— необхідна умова підготовки до життя і праці, осн. засіб прилучення до культури. Осн. шлях одержання О.— навчання і виховання в навч. закладах. Значну роль у засвоєнні знань, розумовому розвитку людини відіграють і різні форми підвищення кваліфікації, самоосвіта, культурно-освітня робота, участь у суспільно-корисній праці. Зміст О., її рівень визначаються вимогами сусп. виробництва, зумовлюються сусп. відносинами, станом науки, техніки й культури та рівнем розвитку шкільної справи і пед. науки. В класовому суспільстві О. має класово-істор. характер, що виявляється у побудові системи народної освіти, змісті О. й методах навчання.

Залежно від характеру підготовки до життя і праці розрізняють заг. і спец. освіту. В соціалістичних країнах заг. О. покликана озброїти учнів сукупністю знань з основ наук, виробити навички й уміння, необхідні для всебічного розвитку особистості, виховати активних і свідомих будівників соціалізму й комунізму, сформувати основи комуністичного світогляду. Заг. О.— необхідна передумова оволодіння будь-якою професією на рівні сучас. досягнень науки, техніки і культури. Спец. освіта дає знання, уміння і навички, необхідні працівникові конкретної професії і відповідної кваліфікації. За рівнем професійну освіту поділяють на вищу освіту, середню спеціальну освіту і професійно-технічну освіту. Профес-технічні, середні спец. і вищі навч. заклади вирішують завдання підготовки кадрів, які швидко орієнтуються у виробничій діяльності, можуть поєднувати широкі заг.-тех. і культур. знання з оволодінням конкретною спеціальністю.

Д. І. Румянцева

 

Схожі за змістом слова та фрази