Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
   

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- місц. орган викон. влади в Україні, який у межах своїх повноважень здійснює викон. владу на тер. р-ну, а також реалізує повноваження, делеговані йому відповід. район, радою. Є склад, частиною системи органів викон. влади. Р. д. а. очолює голова, який призначається на посаду Президентом України за поданням КМ України на строк повноважень Президента України. Кандидатура на посаду голови Р. д. а. вноситься на розгляд КМ України головою відповід. обласної державної адміністрації. Склад Р. д. а. формує її голова. Перший заступник і заступник голови Р. д. а. призначаються на посади головою Р. д. а. за погодженням з відповід. заступниками голови обл. держ. адміністрації. Р. д. а. в межах району забезпечує: виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, КМ України, ін. органів викон. влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод гр-н; реалізацію держ. та регіон, програм соціальноекон. і культур, розвитку території району, програм охорони довкілля, а в місцях компакт, проживання корін. народів і нац. меншин — також програм їх нац.-культур. розвитку; підготовку та виконання бюджетів; звіт про виконання бюджетів та програм; взаємодію з органами місц. самоврядування на тер. району; здійснення інших наданих д-вою, а також делегованих район, радою повноважень. У межах своїх повноважень голова Р. д. а. видає розпорядження. Р. д. а. та її голова відповідальні за здійснення своїх повноважень перед Президентом України, підзвітні й підконтрольні КМ України. Контроль за діяльністю Р. д. а. в межах своїх повноважень здійснює відповід. обл. держ. адміністрація. Голова Р. д. а. регулярно інформує про свою діяльність голову обл. держ. адміністрації, щорічно звітує перед ним. Голова обл. держ. адміністрації має право скасовувати розпорядження голови Р. д. а., що суперечать Конституції України та Законам України, рішенням КС України, актам Президента України, КМ України, голів обл. держ. адміністрацій, а також міністерств, ін. центр, органів викон. влади. Керівники управлінь, відділів та ін. структур, підрозділів обл. держ. адміністрації мають право скасовувати накази керівників відповідних управлінь, відділів та ін. підрозділів Р. д. а., що суперечать зак-ву України та актам органів викон. влади вищого рівня. За наявності підстав, передбачених зак-вом, голови обл. держ. адміністрацій можуть порушувати питання перед Президентом України і КМ України про притягнення до дисциплінар. відповідальності голів Р. д. а. За результатами роботи Р. д. а. голова обл. держ. адміністрації може застосовувати заходи заохочення посад, осіб райдержадміністрації. Р. д. а. здійснює повноваження, делеговані їй відповідною район, радою. Делегування район, радою повноважень супроводжується передачею райдержадміністрації фін., матер.-тех. та ін. ресурсів, необхідних для їх здійснення. Р. д. а. підзвітна та підконтрольна район, раді в частині делегованих повноважень. Голова Р. д. а. наділений правом вносити на розгляд ради питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та ін. пропозиції. Він має право дорадчого голосу на засіданнях район, ради, щорічно звітує перед нею з питань виконання бюджету, програм соціально-екон. та культур, розвитку територій і делегованих повноважень. Рада може висловити недовіру голові Р. д. а., на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу викон. влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і дає відповід. раді обгрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові Р. д. а. висловили 2/3 від складу район, ради, Президент України приймає відставку голови

Р. д. а. Орг.-процедурні питання внутр. діяльності райдержадміністрації регулюються її регламентом, який затверджується головою Р. д. а. Детально прав, статус Р. д. а. встановлений Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» (1999).

Літ.: Авер'янов В. Б. Органи викон. влади в Україні. К., 1997.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази