Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АДМІНІСТРАЦІЯ
   

АДМІНІСТРАЦІЯ

(лат. administratio - керування, управління) — інституції, які здійснюють функції управління у різних сферах сусп. життя. Існує кілька аспектів використання терміна «А.». 1) У словосполученні «державна адміністрація» іноді вживається для визначення системи органів викон. влади. Зокрема, розрізняють центральну А. (Кабінет Міністрів, міністерства та ін. центр, органи) й місцеву А. (органи виконавчої влади на місцях). 2) Назва конкр. органів викон. влади адміністративно-територіальних одиниць в Україні. За Конституцією України викон. владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють відповідні місцеві державні адміністрації. 3) Із введенням в Україні інституту президентства створено роб. апарат глави д-ви, який має назву Адміністрація Президента України. 4) Найпоширеніша назва органу управління підприємства, установи, організації. У цьому ост. значенні А. виконує певні владні повноваження лише в межах конкр. підприємства, установи, організації і очолюється його керівником. До складу А. входять, крім керівника, його заступники, а також керівники провідних структурних підрозділів підприємства. В Законі «Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української PCP при переході республіки до ринкової економіки» (1991) замість терміна «адміністрація» вжито термін «власник або уповноважений ним орган». Основними обов'язками А. у здійсненні викон.-розпоряд. функцій є організація і нормування праці; забезпечення працівників засобами в-ва з метою найефективнішого використання їхньої праці; ознайомлення працівників з їхніми правами та обов'язками, з правилами внутр. труд, розпорядку; визначення працівникам їхніх роб. місць і проведення інструктажу з техніки безпеки, вироб. санітарії, гігієни праці та протипожеж. охорони. До обов'язків А. належить також впровадження технічно обгрунтованих норм, механізація важких і трудомістких робіт, здійснення заходів охорони праці, своєчасне нарахування і виплата зарплати, піклування про поліпшення житл.-побут, умов

працівників. В. Б. Леер 'янов В. І. Прокопенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази