Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АДМІНІСТРАЦІЯ
   

АДМІНІСТРАЦІЯ

(лат. administratio - керування, управління) - 1) В широкому розумінні - вся діяльність держави в галузі управління, що її К. Маркс визначив як організуючу діяльність держави. В СРСР практичне здійснення управління у всіх сферах покладено на виконавчі та розпорядчі органи. 2) У вузькому розумінні - особи, які керують підприємством, установою, організацією. В СРСР компетенція А., права й обов'язки її визначаються статутом або положенням про дане підприємство, установу, орг-цію. А., керуючись принципами соціалістичної законності, єдиноначальності, демократичного централізму, забезпечує виконання держ. планів і завдань, організує соціалістичне змагання, створює умови для участі робітників і службовців в управлінні виробництвом тощо. А. наділяється певними правами, необхідними для реалізації покладених на неї обов'язків: має право видавати акти управління, приймати на роботу робітників і службовців, застосовувати заохочення, накладати стягнення тощо. А. представляє інтереси підприємства, установи, орг-ції, укладає госп. договори, виступає в суд., арбітражних та ін. держ. органах. Чинне законодавство зобов'язує А. розв'язувати ряд питань за погодженням з ФЗМК (напр., розподіл фондів підприємства, у ряді випадків - звільнення працівників тощо). Парт, орг-ції підприємств, установ, орг-цій відповідно до Статуту КПРС користуються правом контролю діяльності адміністрації.

 

Схожі за змістом слова та фрази