Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РАЙОННА РАДА
   

РАЙОННА РАДА

— орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси тер. громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України, а також повноважень, переданих їм сільс., селищ., міськ. радами. Р. р. є самост. суб'єктом системи місцевого самоврядування в Україні. За своєю прав, природою Р. р. належить до системи представн. органів. Однак, на відміну від сільс., селищ, і міських рад, Р. р. не виступає представн. органом окр. тер. громади, а уособлює спільні інтереси сукупності тер. громад на тер. відповідного району. Тобто вона є своєрід. асоціативним (регіональним) органом місц. самоврядування. Р. р. складається з депутатів, які обираються населенням відповід. території на основі загального, рівного і прямого виб. права шляхом таєм. голосування. Порядок організації і проведення виборів депутатів Р. р. визначається Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998). Заг. склад Р. р. (кількість депутатських мандатів) визначається нею самостійно відповідно до зак-ва про вибори. Р. р. вважається правомочною за умови обрання не менш як 2/3 депутатів від заг. складу ради. Якщо до ради обрано менше 2/3 її складу, тоді до обрання необхід. кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада поперед, скликання. Строк повноважень Р. р. — 4 роки. Р. р. є юрид. особою і наділяється відповідно до зак-ва власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Вона має печатку із зображенням Держ. Герба України і своїм найменуванням, рахунок в установах банків України. Очолює Р. р. голова, який обирається радою з числа її депутатів у межах строку її повноважень. Особливістю конст.-прав. статусу Р. р. є те, що юна, на відміну від сільс., селищ, і міських рад, не наділяється правом створювати свій виконком. Викон. функції місц. самоврядування на цьому рівні виконує відповідна районна державна адміністрація, на яку покладається реалізація делегованих їй радою повноважень. Р. р. може утворити президію (колегію) ради, яка є її дорадчим органом. Президія (колегія) попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Орг., прав., інформ., аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Р. р., її органів, депутатів, здійснює викон. апарат. Р. р. проводить свою роботу сесійно, у межах своїх повноважень приймає нормат. та ін. акти у формі рішень. Виражаючи спільні інтереси тер. громад, Р. р. насамперед затверджує програми соціально-екон. та культур, розвитку району та контролює їх виконання; затверджує район, бюджет, який формується з коштів держ. бюджету для їх розподілу між тер. громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місц. бюджетів для реалізації спільних соціально-екон. і культур, програм, та контролює його виконання; вирішує ін. питання, віднесені законом до її компетенції. Рада від імені тер. громади села, селища чи міста здійснює управління об'єктами її спільної власності, що задовольняють спільні потреби тер. громади. Детально прав, статус Р. р. встановлено Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) та ін. законод. актами. Див. також Виконавчий апарат районної, обласної ради, Голова районної, районної в місті та обласної ради, Місцеві державні адміністрації.

Літ.: Кампо В. М. Місц. самоврядування в Україні. К., 1997; Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місц. самоврядування в Україні (муніцип. право). К., 2000; Муніцип. право України. К., 2001; Смирнова Т. С. Прав, регулювання місц. самоврядування в Україні. К., 2001.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази