Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

(ДПА України) - центр, орган викон. влади, вищий орган у системі органів державної податкової служби (ДПС) України. Утв. відповідно до указу Президента України від 22.VIII 1996 на базі Гол. держ. податкової інспекції України. Діяльність відомства регулюється Законом «Про державну податкову службу в Україні» (1990, з наст, змінами та доп.). ДПА України підпорядковані держ. податкові адміністрації в АР Крим, областях і містах Києві та Севастополі, яким, у свою чергу, підпорядковані держ. податкові інспекції (ДПІ) у районах, містах (крім Києва і Севастополя), районах у містах, а також міжрайонні та об'єднані ДПІ. У складі ДПА України діють спец, підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкова міліція): Гол. управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції та Управління по боротьбі з корупцією в органах ДПС. Відповідно до своїх функцій ДПА України: виконує безпосередньо, а також організовує роботу держ. податкових адміністрацій та інспекцій, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням зак-ва про податки, ін. платежі та валютні операції, додержанням порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про держ. реєстрацію суб'єктів підприєм. діяльності та ліцензій, патентів, ін. спец, дозволів на здійснення окр. видів підприєм. діяльності; здійсненням контролю за додержанням викон. к-тами сільс. та селищ, рад порядку прийняття і обліку податків та ін. платежів від платників, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; обліком платників; виявленням і веденням обліку надходжень податків та ін. платежів; видає нормат.-правові акти і метод, рекомендації з питань оподаткування; затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та ін. док-тів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, ін. платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юрид. особами, фіз. особами — суб'єктами підприєм. діяльності банк, рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами ДПС; роз'яснює через ЗМІ порядок застосування законод. та ін. нормат.-правових актів про податки, ін. платежі та організовує виконання їх органами ДПС; здійснює заходи щодо добору, розстановки, профес. підготовки та перепідготовки кадрів для органів ДПС; подає органам ДПС метод, і практ. допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану; організовує роботу по створенню інформ. системи, автоматизованих роб. місць та ін. засобів автоматизації і комп'ютеризації робіт органів ДПС; розробляє осн. напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного зак-ва; при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, направляє мат-ли з цих питань відповідним спец, органам по боротьбі з організованою злочинністю; передає відповідним правоохор. органам мат-ли по фактах правопорушень, за які передбачено крим. відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції; подає Мінфіну України та Гол. управлінню Держ. казначейства України звіт про надходження податків, ін. платежів; вносить пропозиції та розробляє проекти міжнар. угод стосовно оподаткування, забезпечує у визначених законом межах виконання міжнар. договорів з питань оподаткування; надає фіз. особам — платникам податків та ін. обов'язкових пла-тежів ідентифікац. номери і надсилає до ДПІ за місцем проживання фіз. особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікац. номером та веде Єдиний банк даних про платників податків — юрид. осіб; прогнозує, аналізує надходження податків, ін.

платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекон. показників і податкового зак-ва на надходження податків, ін. платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету. Очолює ДПА України голова^який водночас є керівником ДПС України. Його призначає і звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. У ДПА України утворюється колегія — дорадчий ор ган, що розглядає найважливіші напрями її

діяльності.

Я. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази