Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
   

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

— орган виконавчої влади міста Києва. Має особливий правовий статус, який полягає у тому, що К. м. д. а. одночасно здійснює функції держ. викон. влади, повноваження викон. органу місц. самоврядування і (спільно з органами місц. самоврядування) забезпечує виконання містом функцій столиці д-ви. Столич. статус Києва покладає на органи місц. самоврядування та органи викон. влади дод. обов'язки і гарантує цим органам надання

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ - leksika.com.ua

з боку держави дод. прав [ч. 5 ст. 1, ст. 4, ст. 17, ст. 21 Закону «Про столицю України — місто-герой Київ» (1999)].

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (1999) до осн. завдань та функцій К. м. д. а. належать: забезпечення виконання Конституції та законів України, актів Президента України, КМ України, ін. органів викон. влади; забезпечення законності й правопорядку; додержання прав і свобод гр-н; виконання держ. і міськ. програм соціаль-но-екон. та культур, розвитку, охорони довкілля; підготовка та виконання міського бюджету, а також звіту про його виконання; взаємодія з органами місц. самоврядування; створення належних умов для діяльності у місті Президента України, ВР України, КМ України, центр, органів держ. влади, офіц. представництв іноз. держав і міжнар. організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту; вирішення питань щодо розміщення у місті центр, органів, які утворюються Президентом України, ВР України та КМ України, а також дип. представництв, консульств іноз. держав і представництв міжнар. організацій в Україні; надання зазначеним органам, установам та організаціям на договір, засадах комунал., інж., соціально-культур., трансп., інформ. та ін. послуг; взаємодія з Президентом України, ВР України та КМ України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм і проектів, що зачіпають інтереси столиці; здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, арх-ри і містобудування, заповід. та природ, зон і ландшафтів, що мають нац. значення; виконання ін. функцій міста, передбачених у зак-ві України, специфічних для функціонування Києва як столиці д-ви.

К. м. д. а. очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. Президент може покладати обов'язки голови К. м. д. а. на Київ, міського голову, який обирається на цю посаду шляхом прямих виборів відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998). До повноважень Київ, міського голови, визначених у ст. 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), додаються повноваження, встановлені Законом «Про столицю України — місто-герой Київ» (ст. 17). Голова К. м. д. а. у здійсненні своїх повноважень відповідальний перед Президентом України і КМ України, підзвітний та підконтрольний органам викон. влади вищого рівня (ст. 118 Конституції України). Рішення голови К. м. д. а., що суперечать Конституції та законам України, ін. актам чинного зак-ва, можуть бути скасовані Президентом України. Перший заступник та заступники голови К. м. д. а., повноваження яких стосуються сфери викон. влади, призначаються на посади та звільняються з посад міським головою за погодженням відповідно з Президентом України та КМ України. Призначення і звільнення з посад заступників голови К. м. д. а. з питань здійснення самоврядних повноважень міський голова погоджує з Київ, міською радою. Структурні підрозділи К. м. д. а. формуються на підставі пост. КМ України від 22.УІІ 1999 «Про примірні переліки управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, Київської міської, районної в місті Києві державних адміністрацій».

Згідно із Законом «Про столицю України — місто-герой Київ» (ст. 23) повноваження Київ, міського голови можуть бути достроково припинені. Відповідне питання вноситься на розгляд Київ, міської ради за ініціативою не менш як половини депутатів від заг. складу ради. Посад, особи К. м. д. а. несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та ін. законами України.

М. О. Пухтинський.

 

Схожі за змістом слова та фрази