Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
   

СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

- система держ. органів з питань орг. забезпечення діяльності судової влади. Діє у Канаді, Киргизії, Литві, Росії, США, Швеції та ін. країнах. Здебільшого вона підпорядковується суд. владі чи органам суддівського самоврядування. В Україні С. а. утворена 2002 як система спец, органів. Складається з Державної судової адміністрації України та її тер. управлінь. Прав, статус Державної С. а. України регулюється Законом «Про судоустрій України» (2002). Відповідно до нього Державна С. а. України є центр, органом викон. влади, що здійснює орг. забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, а також ін. органів та установ судової системи.

Тер. управління утворюються в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Державну С. а. України очолює голова, якого призначає і звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, погодженим з Радою суддів України. Голова Державної С. а. України може бути звільнений з посади також за рекомендацією з'їзду суддів України. Діяльність Державної С. а. регламентується Положенням, яке затверджує Президент України за поданням Прем'єр-міністра, погодженим з Радою суддів України. Начальники тер. управлінь призначаються і звільняються з посади головою Державної С. а. за погодженням з Радою суддів України. До осн. повноважень Державної С. а. України належать: забезпечення умов діяльності судів заг. юрисдикції, кваліфікац. комісій суддів, органів суддів, самоврядування. Академії суддів України (Київ); вивчення практики організації діяльності судів та створення умов для її вдосконалення; вивчення кадрових питань апарату судів; ведення стат. і персон, обліку даних про кадри судів, підготовка матеріалів щодо призначення, обрання та звільнення суддів; забезпечення необхід. умов для підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів, організація проходження навч. практики в суд. установах та розробка відповід. програм; організація ведення судової статистики, суд. діловодства та судового архіву; контроль за станом діловодства в судах заг. юрисдикції; підготовка мат-лів для формування пропозицій щодо бюджету судів та їх фінансування; матеріальне і соціальне забезпечення суддів (у т. ч. суддів у відставці), працівників апарату судів; забезпечення мед. обслуговуванням і сан.-кур. лікуванням суддів і працівників апарату судів, забезпечення їх упорядкованим житлом; забезпечення у взаємодії з органами суддів, самоврядування, судами та ін. правоохор. органами незалежності, недоторканності й безпеки суддів; організація і фінансування буд-ва та ремонту будинків і приміщень судів, а також їх тех. оснащення; організація впровадження у судах комп'ютеризації для судочинства, діловодства та інформ.-нормат. забезпечення суд. діяльності; забезпечення судів необхідними тех. засобами фіксування суд. процесу; здійснення зв'язків з відповід. органами та установами, в т. ч. ін. держав, з метою удосконалення орг. забезпечення діяльності судів; організація роботи служби судових розпорядників; визначення нормативів навантаження суддів у судах усіх рівнів та розробка пропозицій щодо їх кількості у відповід. судах.

Літ.: Шишкін В. І. Суд. системи країн світу, кн. 2. К., 2001.

О. О. Кваша, С. В. Прилуцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази