Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ З'ЇЗД КПРС
   

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ З'ЇЗД КПРС

- відбувся 29.ІІІ-8.ІV 1966 в Москві. В роботі з'їзду брали участь 4619 делегатів з вирішальним і 323 - з дорадчим голосом, які представляли 11 673 676 членів партії й 797 403 кандидати в члени партії. Порядок денний:1) Звітна доповідь ЦК КПРС;

2) Звітна доповідь Центр. ревізійної комісії КПРС; 3) Директиви XXIII з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку нар. г-ва СРСР на 1966-70; 4) Вибори центр. органів партії. В Звітній доповіді ЦК відзначалося, що період після XXII з'їзду КПРС був відзначений дальшим зміцненням рядів партії, підвищенням її політ. та орг. ролі в рад. суспільстві. В партії утвердилися ленінські норми партійного життя й принципи парт. керівництва, що благотворно позначилося на послідовному здійсненні внутр. і зовн. політики КПРС і Рад. д-ви, на управлінні всіма соціально-екон. і політ. процесами комуністичного будівництва. На з'їзді підкреслювалося, що цьому значною мірою сприяли рішення Жовтневого (1964) пленуму ЦК КПРС, який став яскравим свідченням монолітності і єдності партії, її політ. зрілості. У внутр. розвитку країни це був період, коли рад. народ під керівництвом партії завершив виконання семирічного плану розвитку нар. г-ва (1959-65). Було забезпечено дальше зростання й зміцнення соціалістичної економіки на базі наук.-тех. прогресу, майже подвоїлись осн. виробн. фонди, збудовано 5,5 тис. великих підприємств, абсолютний приріст продукції більш як утричі перевищив відповідні показники за всі довоєнні п'ятирічки. Досягнуто збільшення виробництва с.-г. продукції. Підвищився добробут рад. народу. За останні п'ять років семирічки нац. доход збільшився на 33% і становив 1965 понад 190 млрд. крб. Уперше в історії Рад. д-ви запроваджено пенсійне забезпечення колгоспників. Значних успіхів досягнуто в розвитку науки. Яскравим свідченням цього стали досягнення Рад. Союзу в освоєнні космосу. Продовжувався процес зміцнення й розширення соціалістичної демократії в різних сферах сусп. життя. Ще міцнішими стали політ. основи соціалістичного ладу - союз робітн. класу й колгоспного селянства, дружба народів СРСР, ідейно-політ. єдність усіх трудящих, їхня згуртованість навколо Комуністичної партії. Міжнар. становище ознаменувалося неухильним зростанням міжнар. авторитету Рад. Союзу й усієї світової системи соціалізму; новими перемогами країн і народів, що борються проти колоніалізму, за свою незалежність і прогрес; активізацією боротьби робітн. класу в країнах капіталу; дальшим розвитком міжнар. комуністичного й робітн. руху. Водночас цей період характеризувався дальшим загостренням і поглибленням заг. кризи капіталізму. З новою силою виявилась агресивна природа імперіалізму, небезпека, яку він несе мирові, свободі й незалежності народів. Політика КПРС і Рад. д-ви в цих умовах була спрямована на те, щоб дати рішучу відсіч агресивним силам, протидіяти дальшому загостренню міжнар. обстановки, боротися проти небезпеки виникнення нової світової війни. При виробленні і здійсненні зовн. політики ЦК виходив з інтернац. революц. обов'язку нашої партії як перед братніми соціалістичними країнами, так і перед трудящими всіх країн. З'їзд відзначив гол. екон. завдання п'ятирічки (1966-70): на основі всемірного використання досягнень науки й техніки, індустріального розвитку всього сусп. виробн., підвищення його ефективності й продуктивності праці забезпечити дальше значне зростання пром-сті, високі сталі темпи розвитку с. г. і завдяки цьому добитися істотного піднесення рівня життя народу, повнішого задоволення матеріальних і культур. потреб трудящих. З'їзд підкреслив важливість дальшого зміцнення Рад. д-ви, всемірного розвитку соціалістичної демократії.

Велику увагу було приділено питанням парт. будівництва. З'їзд поставив вимогу уважніше підходити до прийому в партію, підвищити вимогливість до вступаючих, добиватися, щоб у складі партії робітники й надалі посідали провідне становище. Це відповідає соціальній природі КПРС, місцю й ролі робітн. класу в розвинутому соціалістичному суспільстві. Було внесено часткові зміни до Статуту Комуністичної партії Радянського Союзу, спрямовані на дальше поліпшення якісного складу партії й чистоту її рядів, на розширення внутріпарт. демократії, на підвищення активності парт. орг-цій і відповідальності комуністів за діяльність своєї орг-ції й партії в цілому. З'їзд перейменував Президію ЦК на Політичне бюро ЦК КПРС і доручив йому здійснювати керівництво роботою партії між пленумами ЦК, відновив посаду Генерального секретаря ЦК КПРС. Велику увагу було приділено підвищенню рівня ідеологічної роботи, питанням виховання трудящих у дусі високої політ. свідомості, комуністичного ставлення до праці, посиленню боротьби проти бурж. ідеології, реформізму, правого й "лівого" ревізіонізму.

З'їзд повністю схвалив зовнішньо-політ. діяльність ЦК КПРС і Рад. уряду, практичні заходи ЦК КПРС, спрямовані на врегулювання розбіжностей у міжнар. комуністичному русі на принциповій основі марксизму-ленінізму, документів, прийнятих міжнар. нарадами представників комуністичних і робітн. партій - Декларації 1957 й Заяви 1960. З'їзд обрав ЦК і Центр. ревізійну комісію. На першому після з'їзду Пленумі ЦК КПРС було обрано Політбюро й Секретаріат ЦК КПРС. Пленум обрав Ген. секретарем ЦК КПРС Л. І. Брежнєва.

Літ.: XXIII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. 29 березня - 8 квітня 1966 року. Стенографічний звіт, т. 1-2. К., 1966; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977.

А. В. Мяловицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази