Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ З'ЇЗД КПРС
   

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ З'ЇЗД КПРС

- відбувся 30.III-9.IV 1971 в Москві. В роботі з'їзду взяли участь 4740 делегатів з правом ухвального й 223 - з правом дорадчого голосу, які представляли 13 810 089 членів і 645 232 кандидати в члени КПРС. Порядок денний з'їзду: 1) Звітна доповідь ЦК КПРС; 2) Звітна доповідь Центр. ревізійної комісії КПРС; 3) Директиви XXIV з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку нар. г-ва СРСР на 1971-75; 4) Вибори центр. органів партії. З'їзд всебічно проаналізував міжнар. становище й зовнішньополіт. діяльність партії, підбив підсумки творчої праці рад. людей у 8-й п'ятирічці (1966-70), схвалив програму дальшого комуністичного будівництва в СРСР. З'їзд обгрунтував висунуту в Звітній доповіді ЦК, з якою виступив Л. І. Брежнєв, Програму миру, узагальнив величезний досвід діяльності партії на етапі розвинутого соціалізму, збагатив ленінське вчення про зростання керівної ролі партії в умовах будівництва комунізму. З'їзд високо оцінив зовнішньополіт. діяльність партії, спрямовану на дальше зміцнення й розвиток світової системи соціалізму, згуртування світового робітн. і комуністичного руху, боротьбу поневолених народів за соціальне й нац. визволення. З'їзд всебічно охарактеризував особливості сучас. імперіалізму, його агресивну природу, заг. кризу, яка поглиблюється й охоплює всі сфери життя капіталістичних країн, викликає загострення боротьби трудящих проти монополістичного капіталу. З'їзд висловив інтернац. солідарність з міжнар. робітн. рухом, закликав до дальшого згуртування міжнар. комуністичного руху на принципах марксизму-ленінізму і вказав, що важливим кроком на цьому шляху була Московська міжнародна Нарада комуністичних і робітничих партій 1969. З'їзд підкреслив, що провідною силою в антиімперіалістичній боротьбі за збереження миру виступають Рад. Союз і країни соціалістичної співдружності. З'їзд підбив підсумки виконання плану 8-ї п'ятирічки й затвердив Директиви розвитку нар. г-ва на 1971- 75. План 8-ї п'ятирічки по осн. показниках було успішно виконано. Значно зросли екон. потенціал країни, культур. рівень і добробут трудящих, поліпшилась ефективність сусп. виробництва. Продуктивність праці підвищилася на 37% проти 29% у 7 -й п'ятирічці. Стали до ладу бл. 1900 пром. підприємств. Успішно втілювалась у життя аграрна політика КПРС. Збільшилось виробн. зерна, м'яса, молока, бавовни та ін. с.-г. продуктів. У 1970 в країні зібрано найвищий урожай зернових за всі роки Рад. влади - 186 млн. т. Активно здійснювалися механізація й інтенсифікація с.-г. виробництва. З'їзд відзначив дальше зміцнення екон. і політ. основ соціалістичної д-ви, її соціальної структури, констатував успішний розвиток нової істор. спільності людей - радянського народу.

З'їзд підкреслив, що гол. особливістю пройденого етапу була побудова в СРСР розвинутого соціалістичного суспільства. Успішному виконанню накреслень 8-ї п'ятирічки сприяло перетворення в життя рішень Жовтневого й Листопадового (1964) пленумів ЦК і Двадцять третього з'їзду КПРС, удосконалення керівництва економікою, впровадження нових методів планування й екон. стимулювання. В Директивах на 9-у п'ятирічку (1971-75) з'їзд науково обгрунтував конкретну програму дальшого просування рад. суспільства по шляху до комунізму, затвердив соціальну програму розвитку країни, намітив зберегти високі темпи розвитку пром-сті й разом з тим звернути особливу увагу на розвиток с.-г. виробн., його інтенсифікацію, впровадження досягнень науки й техніки, підвищення ефективності виробництва. Рішення з'їзду передбачали розширення екон., наук.-тех. і культур. зв'язків з країнами соціалістичної співдружності, дальше зміцнення соціалістичної екон. інтеграції. З'їзд приділив значну увагу розвиткові партії, зростанню її політ. і орг. ролі за умов зрілого соціалізму, розробив заходи, спрямовані на дальше вдосконалювання методів парт. керівництва, суворе дотримування ленінських норм парт. життя, зміцнювання зв'язків з масами, посилення провідної ролі робітн. класу в соціальному складі партії. З'їзд вніс часткові зміни в Статут Комуністичної партії Радянського Союзу, які передбачали, зокрема, надання права контролю за діяльністю адміністрації парт. орг-ціям наук.-дослідних ін-тів, навчальних, культур.-освітніх, лікувальних закладів. З'їзд приділив значну увагу ідеологічній і теоретичній роботі партії, відзначивши, що КПРС і братні країни внесли значний вклад у розвиток марксизму-ленінізму, у вчення про зростання ролі партії в розвитку суспільства. Це знайшло свій вияв у документах КПРС до 50-річчя Жовтня, 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, наради комуністичних і робітн. партій 1969 та ін. З'їзд дав характеристику розвинутого соціалізму, конкретизував шляхи створення мате-ріально-тех. бази комунізму, вдосконалення сусп. відносин тощо, підкреслив необхідність посилення боротьби проти бурж. ідеології, правого й "лівого" ревізіонізму, антикомунізму. З'їзд обрав ЦК і Центр. ревізійну комісію КПРС. На першому після з'їзду Пленумі ЦК КПРС було обрано Політбюро й Секретаріат ЦК КПРС. Пленум обрав Ген. секретарем ЦК КПРС Л. І. Брежнєва.

Літ.: XXIV з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. 30 березня - 9 квітня 1971 року. Стенографічний звіт, т. 1 - 2. К., 1972; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; XXIV съезд КПСС: единство теории и практики, в. 1 - 3. М., 1973 - 76.

П. С. Зашкільняк.

 

Схожі за змістом слова та фрази