Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ З'ЇЗД КПРС
   

ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ З'ЇЗД КПРС

- відбувся 17-31.Х 1961 в Москві. В його роботі взяли участь 4394 делегати з ухвальним і 405 - з дорадчим голосом, які представляли 8 872 516 членів і 843 489 кандидатів у члени партії. Порядок денний: 1) Звіт Центрального Комітету КПРС; 2) Звіт Центр. ревізійної комісії; 3) Проект Програми КПРС; 4) Про зміни в Статуті КПРС; 5) Вибори центр. органів партії. З'їзд схвалив політ. лінію й практичну діяльність ЦК КПРС, підбив підсумки соціально-економ. розвитку рад. суспільства за період після Двадцятого з'їзду КПРС, накреслив перспективи комуністичного будівництва в СРСР. У документах з'їзду дано аналіз розвитку партії й країни за звітний період, розглянуто питання міжнар. становища СРСР, розвитку світового комуністичного й робітн. руху. За звітний період Комуністична партія й рад. народ добилися зростання пром. виробн.. прискорення темпів наук.-тех. прогресу, розвитку продуктивних сил союзних республік, особливо сх. р-нів країни. Вживались певні заходи до піднесення с. г., однак його відставання не було подолано. Використовуючи зростаючі екон. ресурси, партія здійснила ряд заходів по підвищенню життєвого рівня трудящих. З'їзд доручив ЦК спрямовувати зусилля партії й народу на прискорення темпів комуністичного будівництва, виконання семирічного плану розвитку нар. г-ва СРСР, всемірне підвищення продуктивності праці. В політ. галузі звітний період характеризувався дальшим розвитком соціалістичної демократії, посиленням орг. і виховної діяльності КПРС, соціалістичної д-ви, підвищенням активності й ініціативи мас. Значний крок уперед було зроблено в розвитку й удосконаленні соціалістичних сусп. відносин. З'їзд підтвердив курс на всебічний розвиток ленінських норм парт, і держ. життя, колективності керівництва, на підвищення керівної ролі партії та зміцнення єдності її рядів, на розвиток творчої активності нар. мас. Найхарактернішою рисою міжнар. становища було, як визначив з'їзд, дальше розширення й поглиблення співробітництва КПРС з братніми марксистсько-ленінськими партіями, зростання сил соціалізму, демократії й миру. З'їзд, підтверджуючи непорушність миролюбних принципів рад. зовн. політики, одночасно поставив питання про дальше зміцнення обороноздатності СРСР, єдності й могутності країн соціалістичної співдружності. Він закликав зміцнювати солідарність з трудящими всього світу, всебічно підтримувати народи, які борються за своє визволення, робити все, щоб зберегти й зміцнити мир в ім'я прогресу людства. З'їзд прийняв нову Програму Комуністичної партії Радянського Союзу - третю Програму партії, в якій узагальнено практику будівництва соціалізму в СРСР, враховано досвід світового революц. руху, дано характеристику комуністичного суспільства, визначено шляхи переростання соціалізму в комунізм, розкрито закономірності світового революц. процесу. В ухваленому з'їздом у новій редакції Статуті КПРС далі розвинено ленінські норми партійного життя. Нові його положення було спрямовано на зміцнення єдності й згуртованості парт. рядів, посилення активності комуністів, підвищення їхньої авангардної ролі. В Статуті особливо підкреслено, що вищим принципом парт. керівництва є його колективність - обов'язкова умова нормальної діяльності парт, орг-цій. З'їзд обрав ЦК КПРС і Центр. ревізійну комісію.

Літ.: XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. Стенографічний звіт, т. 1-3. К., 1962; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977.

Б. П. Ковалевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази