Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
   

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

- відбувся 15-18.ІІІ 1966 в Києві. В роботі з'їзду взяли участь 1517 делегатів з ухвальним і 113 - з дорадчим голосом, які представляли 1 833 362 члени і 128 046 кандидатів у члени партії. Порядок денний: 1) Звіт Центрального Комітету Компартії України; 2) Звіт Ревізійної комісії Компартії України; 3) Доповідь про проект Директив

XXIII з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку нар. г-ва СРСР на 1966-70; 4) Вибори керівних органів Компартії України. З'їзд підбив підсумки роботи парт, орг-ції республіки за чотири роки після Двадцять другого з'їзду Компартії України по виконанню рішень Двадцять другого з'їзду КПРС, вимог Програми партії щодо забезпечення дальшого розвитку пром-сті, с. г., науки й культури. В результаті розгортання масового соціалістичного змагання за збільшення виробн. пром. продукції, підвищення якості й поліпшення тех.-екон. показників у жовтні 1965 пром-сть республіки виконала семирічку по заг. обсягу виробн. і по більшості найважливіших видів продукції. Значна увага приділялася прискоренню тех. прогресу в нар. г-ві. У великих масштабах здійснювалися механізація й автоматизація виробн. процесів, впроваджувалися передова технологія й організація праці. Водночас з'їзд указав на наявність недоліків у розвитку окремих галузей економіки й визначив шляхи їх усунення, зокрема звернув увагу на відставання від планових завдань семирічки вугільної, хім., нафтопереробної, легкої й харчової пром-сті республіки. Значне місце на з'їзді зайняло обговорення діяльності парт. орг-цій республіки по дальшому піднесенню с. г. на основі рішень Березневого (1965) пленуму ЦК КПРС. За звітний період проведено велику орг. роботу по добору й вихованню колгоспних і радгоспних кадрів, зміцненню сільс. парт. орг-цій, збільшенню виробн. і продажу д-ві с.-г. продукції, зміцненню економіки господарства, підвищенню добробуту трудівників села. Внаслідок цього зріс валовий збір зерна, цукрових буряків та ін. с.-г. культур, дещо збільшилося виробництво продукції тваринництва. Однак темпи розвитку с. г. були недостатніми. Завдання семирічного плану в галузі с. г. в цілому не було виконано. Нац. доход за семирічку в республіці збільшився на 54%, середня зарплата робітників і службовців - на 20%, а доходи колгоспників від громад. господарства - більш як у 1,5 раза. Суспільні фонди споживання в республіці за семирічку зросли майже в 1,7 раза й досяг-ли 1965 7,2 млрд. крб. Дальшого піднесення досягли нар. освіта, наука й культура. З'їзд обговорив і одностайно схвалив проект Директив XXIII з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку нар. г-ва СРСР на 1966-70, накреслив конкретні завдання по дальшому піднесенню економіки й культури УРСР. З'їзд поставив вимогу перед парт. орг-ціями республіки забезпечити неухильне зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції, прискорення тех. прогресу. Особливу увагу з'їзд звернув на розвиток важкої індустрії. Гол. завданням у галузі с. г. ставилося значне збільшення виробн. продукції землеробства, насамперед зерна, і тваринництва на основі здійснення аграрної політики КПРС. З'їзд підкреслив значення розвитку науки для виконання п'ятирічного плану. З'їзд зобов'язав парт. орг-ції республіки вдосконалювати стиль і методи роботи, неухильно дотримуватися ленінських норм партійного життя, розвивати внутріпарт. демократію, критику й самокритику, поліпшувати добір, розстановку й виховання кадрів, підвищувати вимогливість до них, систематично здійснювати контроль і організацію виконання рішень партії й уряду, зміцнювати парт. і держ. дисципліну, посилити керівництво Радами, профспілками, комсомолом та ін. громад. орг-ціями. В галузі ідеологічної роботи з'їзд підкреслив необхідність озброєння кадрів марксистсько-ленінською теорією, екон. знаннями, зобов'язав парт. орг-ції вести наполегливу боротьбу за високу комуністичну ідейність рад. людей, добиватися дальшого зміцнення зв'язку пропаганди й агітації з розв'язуванням практичних завдань виробництва. З'їзд обрав ЦК Компартії України й Ревізійну комісію.

Літ.: XXIII з'їзд Комуністичної партії України. Матеріали з'їзду. К., 1967; Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 2. К., 1977; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 197 7.

І. П. Стафійчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази