Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
   

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

- один з напрямів управління в-вом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями сусп.-корисної діяльності. О. п. включає такі заходи, як функціонування структури управління труд, процесом, удосконалення нормування і заохочення продуктивної праці, зміцнення труд, дисципліни, поліпшення умов праці (підвищення якості обслуговування роб. місць, запровадження досягнень н.-т. прогресу у трудовий процес, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників) тощо. Впровадження досягнень науки і техніки у в-во, забезпечення підвищення продуктивності праці, створення безпечного середовища для труд, діяльності вирішуються на засадах наук, організації праці. Серед прогресивних методів О. п. — розширення обсягу виконуваної роботи (посад, обов'язків) та доручення більш відповідальних завдань, використання вільного режиму праці, запровадження «гнучкого» графіку роботи, застосування період, переміщень, скасування суміжних професій, забезпечення участі працівників в управлінні тощо. Залежно від характеру сусп. в-ва, особливостей технол. процесу здійснення труд, діяльності, умов залучення і використання робочої сили, взаємопов'язаності труд, функцій окр. працівників серед систем О. п. розрізняють адм.-планову та ринкову, індивід, та колективну; відповідно до меж поширення — міжнародну, регіональну, галузеву, одиничну. У сфері регулювання труд, правовідносин здійснення заходів з О. п. (і в-ва) відповід. чином впливає на реалізацію працівниками своїх труд. прав. Так, зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою допускається тільки у зв'язку із змінами в організації в-ва і праці (ч. З ст. 32 КЗпП України). У цьому випадку працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці і, в разі його відмови працювати в нових умовах, труд, договір з ним припиняється. Без згоди працівника змінювати істотні умови роботи власником (уповноваженим ним органом) не можна. Зміни в організації в-ва і праці є також умовою, за якою можливе звільнення працівника за ініціативою власника (уповноваженого ним органу), за скороченням чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП).

І. П. Лаврінчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази