Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
   

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

(International Labour Organization), МОП (ILO) — міжнар. організація, заснована 1919 відповідно до Версальського мирного договору 1919 як авт. установа, зв'язана з Лігою Націй. Мала на меті, за Статутом, розв'язання соціальних конфліктів, захист прав трудящих, сприяння поліпшенню умов праці та підвищенню їх життєвого рівня. Первісно Статут МОП був частиною Версальського договору. До 1939 організація співробітничала з Лігою Націй.

1944 МОП прийняла Філадельфійську декларацію (за назвою міста у США, де відбулася конференція МОП), в якій визначено нові цілі й завдання організації у повоєн. світі. Філадельф. декларація стала складовою Статуту МОП. 14.ХІІ 1946 укладено Угоду про встановлення зв'язку між МОП та Організацією Об'єднаних Націй. МОП стала першою спеціаліз. установою ООН. Станом на 2000 членами МОП є 175 держав, у т. ч. Україна (з 1954).

Осн. і специфічною ознакою МОП та особливістю формування її органів, на відміну віл ін. міждерж. організацій, є принцип тристоронності: представники трудящих і наймачів беруть участь у роботі організації спільно з представниками урядів на засадах рівності. Цей принцип відбиває ідею соціального партнерства між осн. прошарками сусп-ва і втілює задум про діалог з метою цивіліз. вирішення соціальних проблем. Найвищим органом МОП є Міжнародна конференція праці (МКП), яка збирається раз на рік на чергову сесію (за необхідності скликаються позачергові сесії).

Кожна країна — член МОП представлена делегацією з 4 осіб: двох представників уряду і по одному — від трудящих та від наймачів. Усі делегати мають однаковий обсяг прав, у т. ч. право голосу. Осн. функцією МКП є прийняття конвенцій і рекомендацій МОП із соціальних і труд, питань, а також здійснення контролю за їх виконанням. Упродовж свого і снування МОП прийняла бл. 400 конвенцій і рекомендацій. Викон. органом МОП є Адміністративна рада. Вона розробляє порядок денний роботи МКП, приймає рішення щодо політики МОП та заходів на виконання програми дій. При раді працюють комісії з питань діяльності організації. Адм. рада складається з 56 членів. Члени ради обираються МКП на 3 роки — також за принципом тристоронності: 10 призначаються безпосередню розвиненими д-вами (їх перелік встановлюється і щоразу переглядається радою), 18 обираються з-поміж представників урядів на МКП, а решта 28 (14 — від трудящих і 14-від наймачів) обираються на МКП окремо представниками трудящих і наймачів. Постійний секретаріат МОП — Міжнародне бюро праці (МБП). Його завданням є забезпечення діяльності МОП. Бюро готує документацію, проводить дослідження, збирає і оприлюднює інформацію тощо. Керує роботою секретаріату генеральний директор МБП, якого призначає Адм. рада. З Адм. радою і МБП співробітничають допоміжні органи МОП, зокрема комісії експертів. Діють також регіон, конференції (у них беруть участь держави — члени МОП, що належать до певних геогр. зон), регіональні консультат. комісії, які періодично збираються для розгляду питань, що стосуються певних регіонів. МОП має представництва в деяких д-вах світу. Завдяки діяльності МОП створено міжнародне трудове право як галузь міжнар. права, а також ефективні механізми контролю за виконанням д-вами своїх зобов'язань у цій галузі. Йдеться про контроль за період, доповідями держав щодо імплементації у нац. зак-ві норм конвенцій і рекомендацій МОП. Діє також система скарг на невиконання д-вою своїх обов'язків (д-ва проти д-ви, Адм. рада проти д-ви, делегати МКП проти д-ви). Використовується спец, процедура — рекламація, яка дає можливість організаціям трудящих і наймачів виступити зі звинуваченнями безпосередню проти держав, які не виконують своїх зобов'язань за ратифікованими конвенціями МОП.

Місцеперебування - м. Женева (Швейцарія). МОП має регіон, бюро, зокрема для країн Центр, та Сх. Європи (м. Будапешт, Угорщина).

В. І. Євінтов.

 

Схожі за змістом слова та фрази