Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow герме-гідров arrow ГІГІЄНА ПРАЦІ
   

ГІГІЄНА ПРАЦІ

професійна гігієна - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудової діяльності та виробничого середовища, розробляє гігієнічні нормативи і заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці, запобігання загальним і професійним захворюванням. Осн. питаннями, що ними займається Г. п., є: боротьба з втомою шляхом раціоналізації трудових процесів, режимів праці та відпочинку, визначення оптимальних навантажень; запобігання несприятливим діянням на організм хім. речовин, фіз. факторів (метеорологічних умов, іонізуючого випромінювання, шуму, вібрації, пилу та ін.) шляхом розроблення сан. правил і гігієнічних вимог до окремих видів виробництва на основі визначення гранично допустимих концентрацій речовин у повітрі або рівня фіз. факторів. Важливе значення мають дослідження в галузі фізіології розумової праці, токсикології хім. речовин. При розробці осн. напрямів наук. досліджень з питань Г. п. беруть до уваги зміни характеру трудової діяльності та виробничого середовища, зумовлені наук.-тех. прогресом: зменшення фіз. навантажень, збільшення нервово-емоційного напруження, використання нових видів енергії, хім. речовин і в результаті - появу в виробничому середовищі нових факторів, зміни умов, що діють на організм. В СРСР багато гігієнічних нормативів і вимог включається в держ. системи стандартів безпеки праці. Дослідження в галузі Г. п. провадяться в лабораторних умовах (експерименти на тваринах, обстеження людей) і безпосередньо на виробництві. Г. п. тісно пов'язана з багатьма галузями біології, медицини, фізики, хімії, а також з ергономікою, наук, організацією праці, статистикою. В царській Росії Г. п. була справою одинаків-ентузіастів.

За роки Радянської влади в нашій країні створено широку мережу н.-д. інститутів гігієни праці та профес. захворювань, кафедр і лабораторій мед. вузів, а також практичних установ, що здійснюють запобіжний і поточний сан. нагляд на виробництві. В 1923 в Москві та Харкові було створено перші в СРСР ін-ти гігієни праці та профес. захворювань. В УРСР питання Г. п. опрацьовують 4 профільні науково-дослідні інститути (в Києві, Харкові, Донецьку, Кривому Розі).

Літ.: Навроцкий В. К. Гигиена труда. М., 1967; Трахтенберг І. М. Гігієна розумової праці. К., 1977.

Ю. І Кундієв.

 

Схожі за змістом слова та фрази