Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
   

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

(НОП) - процес удосконалення організації праці на основі досягнень науки і техніки, фізіології та гігієни праці. Спрямована на поліпшення організації форм використання живої праці у процесі труд, діяльності. Праця за соціально-екон. суттю — явище суспільне і притаманне будь-якій сусп.-екон. формації як у масштабах сусп-ва, так і на окр. підприємстві, в установі, організації. За окр. виконавцями закріплюється обсяг робіт, визначаються способи виконання робіт, встановлюються форми кооперації праці, створюються необхідні сан.-гіг. умови тощо. НОП передбачає вивчення методів дослідження та оцінки рівня організації праці як невід'єм. частини організації в-ва, шляхів її вдосконалення на основі системат. впровадження у в-во. НОП — явище багатогранне, тісно пов'язане з рядом дисциплін, предметом вивчення яких є людина і створення сприятливих умов для її творчої труд, діяльності, й насамперед з труд, правом, яке вивчає систему прав, норм щодо регулювання взаємовідносин працівника і роботодавця зі статистикою (використання стат. мат-лів і методів дослідження) та ін. НОП сприяє поєднанню в одному наук.-вироб. комплексі знарядь праці, предметів праці та власне живої праці мільйонів виконавців. Найсуттєвіше це виявляється у труд, процесі, в основах його організації, розподілі й кооперуванні, проектуванні методів і прийомів праці, вдосконаленні її умов, організації та обслуговуванні роб. місць, підвищенні культур.-тех. рівня, підготовці й підвищенні кваліфікації, зміцненні труд, дисципліни і підвищенні творчої активності працівників, аналізі організації праці та оцінці її рівня, а також проектуванні, обгрунтуванні та організації виконання заходів з НОП. Вказане зумовлене тим, що обов'язковим чинником ефективності праці є профес. компетентність працівників, тобто наявність знань, необхідних для виконання певної роботи. Водночас глибокі й швидкі зміни в сусп-ві — технол., соціальні, культурні — приводять до того, що гол. вимогою профес. компетентності є здатність людини до профес. розвитку, яка виявляється у залученні її до нових видів діяльності, пост, оновленні знань. Саме на це і спрямована сутність НОП у всіх сферах сусп. життя.

Літ.: Воблий К. Г. Організація роботи наук, працівника. К.,1969; Прокопенко В. І. Труд, право України. X., 1998; Карпенко Д. О. Труд, право України. К., 1999.

Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази