Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
   

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

(НОП) — процес удосконалення організації праці, що здійснюється з урахуванням найновіших досягнень науки й передового досвіду. В капіталістичному суспільстві НОП підпорядкована одержанню підприємцями макс. прибутків (див. Тейлоризм, Фордизм). Становлення й розвиток рад. школи НОП нерозривно пов'язані з ім'ям В. І. Леніна. Він сформулював теоретичні положення НОП в соціалістичному виробн. і підкреслював, що для Рад. влади саме організація праці є найголовніше, корінне і злободенне питання всього громадського життя (див. Повне зібр. тв., т. 36, с. 139). На сучас. етапі НОП має сприяти розв'язанню таких гол. завдань: економічного (неухильне зростання продуктивності праці внаслідок макс. економії робочого часу, ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів), психофізіологічного (організація трудових процесів з урахуванням вимог ергономіки, фізіології і психології праці, підвищення працездатності людини) та соціального (подолання монотонності праці, підвищення її змістовності і привабливості, збереження і зміцнення здоров'я людини, поступове перетворення праці на першу життєву потребу). З метою планомірного підвищення рівня організації праці підприємства, всіх галузей нар. г-ва країни проводять роботу щодо НОП у таких найважливіших напрямах: вдосконалення форм поділу й кооперації праці", поліпшення організації та обслуговування робочих місць; проектування і впровадження найпрогресивніших прийомів і методів праці, поширення передового досвіду; вдосконалення нормування і стимулювання праці; поліпшення форм підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення умов праці на виробн.; виховання трудящих у дусі свідомого ставлення до праці, найсуворішого дотримання держ., технологічної і трудової дисципліни, підвищення виробничої активності трудящих. На більшості виробничих підприємств створено служби організації праці, які спільно з ін. функціональними підрозділими та громад. орг-ціями сприяють планомірному підвищенню рівня організації праці. Вдосконалення організації праці на наук. основі являє собою найважливіше завдання наукової організації управління. Наук.-методичну та координаційну роботу ведуть галузеві спеціалізовані центри і лабораторії НОП (1980 в СРСР було 182 такі орг-ції). З 1971 запроваджено єдину систему планування заходів щодо НОП на всіх рівнях нар. г-ва країни.

Літ.: Ленін В. І. про наукову організацію праці. К., 1975; Дубровский Ю. Н. Система понятий и категорий научной организации труда. М., 1973: Методические рекомендации по НОТ рабочих на промышленном предприятии. М., 1978; Научная организация труда в промышленности. М.1978; Даток В. М.. Кожаринов И. В., Москалюк В. Е. Организация труда на участке мастера машиностроитель-ного завода. К., 1980.

В. М. Данюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази