Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСКАРЖЕННЯ КАСАЦІЙНЕ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
   

ОСКАРЖЕННЯ КАСАЦІЙНЕ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

- процесуальна гарантія, яка забезпечує захист прав і охоронюваних законом інтересів учасників госп. правовідносин та законність рішень і постанов госп. судів. Прав, регулювання ка-сац. оскарження у госп. судочинстві здійснюється відповідно до процес, кодексу України (ГПК України; розд. XII). Право касац. оскарження мають: сторони у справі, а також особи, котрих не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов'язків (вони подають касаційну скаргу; прокурор вносить касаційне подання на рішення місц. госп. суду, що набуло закон, сили, та постанову апеляц. суду). Касаційною інстанцією виступає Вищий госп. суд України, який переглядає рішення місц. госп. суду та постанови апеляц. госп. суду. За формою і змістом касац. скарга (подання) повинна відповідати вимогам ст. 111 ГПК і може бути подана (внесена) протягом 1 місяця з дня набуття рішенням місц. госп. суду чи постановою апеляц. госп. суду закон, сили. Місцевий або апеляц. суд, який прийняв оскаржуване рішення або постанову, зобов'язаний надіслати скаргу (подання) разом зі справою до Вищого госп. суду України у 5-денний строк з дня її надходження. Особа, котра подала касац. скаргу, надсилає ін. стороні у справі копії касац. скарги і доданих до неї док-тів, які у справі відсутні. Прокурор, який вносить касац. подання, надсилає сторонам у справі його копію і копії доданих до нього док-тів, що відсутні у справі. Сторона у справі, отримавши касац. скаргу (подання), має право надіслати відзив на неї касац. інстанції і особі, що подала скаргу (подання). Суд касац. інстанції перевіряє відповідність скарги (подання) вимогам закону і приймає її до розгляду чи повертає особі, яка її подала, про що виноситься ухвала. В ухвалі про прийняття касац. скарги (подання) до провадження суду повідомляється про час і місце її розгляду. Вона надсилається усім учасникам суд. процесу. Особа, що подала касац. скаргу (подання), має право відмовитися від неї до винесення постанови касаційною інстанцією. У касац. інстанції розглядається скарга (подання) за правилами розгляду справи у суді першої інстанції, за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням. Касац. інстанція використовує процес, права суду першої інстанції виключно для перевірки юрид. оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові госп. суду. За результатами розгляду касац. скарги (подання) Вищий госп. суд України має право: відхилити скаргу (подання) і залишити рішення першої інстанції або постанову апеляц. інстанції без змін; скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляц. інстанції повністю або частково і прийняти нове рішення; або припинити провадження у справі чи залишити позов без розгляду повністю або частково, або передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції; змінити рішення (постанову) або залишити в силі одне з раніше прийнятих рішень чи постанов. Постанова касац. суду набуває закон, сили з дня її прийняття і надсилається сторонам у справі в 5-денний строк з дня її прийняття. У зазначеному касац. процес, порядку можуть бути оскаржені ухвала місцевого або апеляц. госп. суду у випадках, передбачених ГПК та Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (1999, з наст, змінами і доп. 2000, 2001).

Постанови Вищого госп. суду України, прийняті за наслідками перегляду рішення місц. госп. суду, що набуло закон, сили, чи постанови апеляц. госп. суду можуть бути оскаржені сторонами та Ген. прокурором України до ВС України. Таке оскарження можливе у випадках: застосування Вищим госп. судом закону чи ін. нормат.-прав. акта, що суперечить Конституції; невідповідності його постанови рішенням ВС чи вищого суду ін. спеціалізації з питань застосування норм матеріального права; виявлення різного застосування Вищим госп. судом одного й того ж положення закону чи ін. нормат.-прав. акта в аналогіч. справах; визнання їх міжнар. суд. установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнар. зобов'язання України. Касац. скарга, касац. подання Ген. прокурора України на постанову Вищого госп. суду України можуть бути подані не пізніше 1 місяця з дня їх прийняття до ВС України через Вищий госп. суд, який надсилає їх разом зі справою до ВС у 10-денний строк з дня надходження скарги (подання). Провадження з перегляду Верх, судом постанови Вищого госп. суду порушується за згодою не менше 5 суддів ВС, і справа розглядається на спільному засіданні відповід. колегій суддів ВС протягом місяця з дня надходження касац. скарги (подання). ВС має право: залишити постанову Вищого госп. суду без змін, а скаргу (подання) без задоволення; скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції; скасувати постанову і припинити провадження у справі. Постанова ВС України є остаточною і оскарженню не підлягає.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази