Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСКАРЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНЕ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
   

ОСКАРЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНЕ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

- процесуальна гарантія, що забезпечує: законність і обгрунтованість рішень та ухвал суду першої інстанції; захист прав, свобод та інтересів осіб, які брали участь у справі, а також публіч. інтересів; однакове застосування судами норм матеріального права і процесуального права. Інститут апеляц. оскарження та перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції врегульований ЦПК України (ст. 289-318 гл. 40 «Апеляційне провадження», в ред. Закону України від 21.VI 2001).

Право на апеляц. оскарження мають сторони, ін. особи та прокурор, які брали участь у розгляді справи. Об'єктом оскарження є рішення і ухвали суду першої інстанції, які не набули законної сили, за окр. обмеженнями, встановленими ЦПК, напр., рішення у справах з виб. і адм. правовідносин. Право оскарження реалізується шляхом заявления вимоги, щодо їх перегляду у формі апеляц. скарги, апеляц. подання прокурора (ст. 293). Скарга або подання на рішення суду направляються для їх розгляду апеляційним судом упродовж 1 місяця з наст, дня після його проголошення, а на ухвалу суду — протягом 15 днів (ст. 292). До апеляц. скарги, подання долучаються їх копії з дод. мат-лами відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Скарга, подання надсилаються до апеляц. суду (ВС АР Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські суди, військ, суди регіонів та ВМС) за підсудністю через суд першої інстанції, рішення якого оскаржується. Він перевіряє наявність умов, необхідних для порушення апеляційного провадження у справі, приймає скаргу, подання і не пізніше наст, дня надсилає їх копії з долученими до них мат-лами особам, які беруть участь у справі, встановлюючи строк для подачі ними пояснення на апеляц. скаргу, подання. Співучасники і треті особи можуть приєднатися до апеляц. скарги особи, на стороні якої вони виступали. По закінченні апеляц. строку суд надсилає апеляц. скаргу, подання разом зі справою до суду апеляц. інстанції.

Апеляц. скарга, подання, які не відповідають встановленим до них вимогам, залишаються без руху, про що повідомляється суб'єкт оскарження, і надається йому строк для усунення допущених недоліків. Якщо останні у встановлений строк не будуть усунені, скарга, подання вважаються не поданими і повертаються суб'єкту оскарження. Особа, яка подала апеляц. скаргу, має право доповнити, змінити, відкликати її чи відмовитися від неї повністю або частково. Доповнити або змінити апеляц. подання має право також прокурор вищого рівня (ст. 40 Закону України «Про прокуратуру» 1991). У разі прийняття судом відмови від скарги, подання, апеляц. провадження у справі закривається і особа, яка відмовилася від скарги, подання, позбавляється права на повторну їх подачу. Справа з апеляційною скаргою, поданням, яка надійшла до апеляц. суду, передається судді-доповідачу, який протягом 10 днів проводить підготовку її до розгляду. Про її зміст і свої висновки він доповідає колегії суддів, яка постановляє ухвалу про закінчення справи. Після цього головуючий у колегії призначає дату її розгляду у засіданні суду апеляц. інстанції не пізніше місяч. строку з дня завершения підготовки. Про дату, час і місце розгляду справи повідомляються особи, які беруть участь у справі.

Розгляд справи судом апеляц. інстанції провадиться за тими ж установленими правилами, за якими вона розглядалася у суді першої інстанції (за окр. винятками). Справа розглядається у складі не менше 3 профес. суддів. Апеляц. суд перевіряє законність і обгрунтованість рішення суду першої інстанції лише в межах доводів апеляц. скарги, апеляц. подання прокурора і тільки в межах позов, вимог, заявлених у суді першої інстанції. За результатами розгляду справи суд апеляц. інстанції має право: відхилити апеляц. скаргу, подання; скасувати рішення суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд до цього суду або закрити провадження у порушеній справі чи залишити заяву без розгляду; змінити або постановити нове рішення по суті позов, вимог. За результатами розгляду апеляц. скарги, апеляц. подання на ухвалу суду першої інстанції апеляц. суд має право: відхилити скаргу, подання; скасувати ухвалу і передати питання на розгляд суду першої інстанції; змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті. Ці повноваження відображаються судом апеляц. інстанції у постановлених ним рішеннях і ухвалах, які набувають закон, сили негайно після їх прийняття, але можуть бути оскаржені в касац. порядку.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази