Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДСУДНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
   

ПІДСУДНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

— розмежування компетенції між окр. ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм кримінальних справ. Визначення П. у к. с. здійснюється з огляду на побудову суд. системи та закріплення процес, порядком правила обрання суду обвинуваченим. Районному (міському) суду підсудні всі крим. справи, крім справ, підсудних вищестоящим судам і військ, судам (ст. 33 КПК України). Апеляц. суду АР Крим, апеляц. судам областей, міст Києва і Севастополя підсудні крим. справи: 1) про злочини проти основ нац. безпеки України, передбачені ст. 109—114 КК України; 2) про злочини, за вчинення яких КК передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У випадках особливої складності або важливості справи, підсудної місцевому суду, апеляц. суд АР Крим, апеляц. суди областей, міст Києва і Севастополя мають право прийняти її до свого провадження (ст. 34 КПК).

Військ, судам гарнізонів як судам першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають військ, звання до підполковника, капітана другого рангу включно, крім справ, що підсудні військ, судам вищого рівня. Військ, судам регіонів, ВМС як судам першої інстанції підсудні справи: 1) про злочини осіб, які мають військове звання полковника, капітана І рангу і вище; 2) про злочини осіб, які займають посаду від командира полку, командира корабля 1 рангу і вище, а також осіб, рівних їм за служб, становищем; 3) про всі злочини, за які в умовах мир. часу законом передбачено можливість призначення покарання у вигляді довіч. позбавлення волі (ст. 36). Крим, справа розглядається у тому суді, в районі діяльності якого вчинено злочин. Якщо місця вчинення злочину встановити не можна, то справа повинна розглядатися судом, в районі діяльності якого закінчено дізнання чи досудове слідство в даній справі (ст. 37). Для забезпечення найбільш об'єктивного та повного розгляду справи, а також найкращого забезпечення виховної ролі суд. розгляду в окр. випадках справу може бути передано на розгляд суду за місцем проживання чи роботи обвинуваченого або за місцем знаходження більшості свідків. Передача в цих випадках справи з одного суду до іншого допускається лише до початку її розгляду в суд. засіданні. Питання про передачу справи з одного район, (міського), міжрайонного (окружного) суду до іншого чи з одного військ, суду гарнізону до іншого в межах АР Крим, однієї області, міст Києва і Севастополя, одного військ, регіону чи ВМС вирішується головою відповідно ВС АР Крим, обласного, Київ, і Севастопольського міських судів, головою військ, суду регіону, ВМС. Питання про передачу справи до суду ін. області або військ, суду, міжобласного суду або військ, суду ін. регіону вирішується Головою Верховного Суду України чи його заступником (ст. 38).

У разі об'єднання в одному провадженні крим. справ з обвинувачення декількох осіб у вчиненні кількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або кільком однойм. судам, справу розглядає той суд, у районі діяльності якого було порушено крим. справу або закінчено досуд. слідство чи дізнання (ст. 39). Якщо одна особа або група осіб обвинувачуються у вчиненні декількох злочинів, справи про які підсудні різним судам, то справа розглядається вищестоящим із цих судів. Якщо одна особа або група осіб обвинувачуються у вчиненні декількох злочинів і справа хоча б про одну з них або про один із злочинів підсудна військ, суду, то справу розглядає військ, суд. При обвинуваченні групи осіб у вчиненні одного або декількох злочинів, що не є військ, злочинами, коли щодо хоча б одного з обвинувачених справа підсудна заг. суду, справа щодо всіх обвинувачених розглядається заг. судом (ст. 40). Визначення підсудності здійснюється до початку розгляду справи. Суддя, встановивши, що крим. справа не підсудна даному суду, надсилає її за підсудністю до ін. суду. Якщо підсудність справи ін. однойменному суду виявилася у суд. засіданні, суд продовжує розгляд справи, коли це не може завдати шкоди повноті й об'єктивності дослідження обставин справи. Коли ж не можна забезпечити повноти й об'єктивності дослідження обставин справи, суд надсилає справу за підсудністю. Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна вищестоящому суду або військ, суду, надсилає її за підсудністю. Передача до нижчестоящого суду справи, початої розглядом у суд. засіданні вищестоящого суду, не допускається (ст. 41). Спори про підсудність між судами також не допускаються. Крим, справа, надіслана з одного суду до іншого у визначеному законом порядку, повинна бути прийнята цим судом до свого провадження, якщо при цьому не перевищується компетенція суду (ст. 42). Крим, справи про злочини, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років, розглядаються у суді першої інстанції колегіально судом у складі 3 осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд. Крим, справи про злочини, за які законом передбачено можливість призначення покарання у вигляді довіч. позбавлення волі, в суді першої інстанції розглядаються судом у складі 2 суддів і З нар. засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді (ст. 17).

В ін. випадках к рим. справи розглядаються у суді першої інстанції одноособово суддею, який діє від імені суду.

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази