Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСКАРЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНЕ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
   

ОСКАРЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНЕ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

- процесуальна гарантія, що забезпечує законність і обгрунтованість рішень місцевих госп. судів, захист прав і охоронюваних законом інтересів сторін як учасників госп. правовідносин. Апеляц. оскарження врегульовується розд. XII «Перегляд судових рішень в апеляційному порядку» Господарського процесуального кодексу України (ГПК України).

Право апеляц. оскарження рішення місцевого госп. суду, яке не набуло закон, сили, мають сторони і прокурор, які подають відповідно апеляц. скаргу, апеляц. подання. Це право може бути реалізоване протягом 10 днів з дня прийняття рішення місцевим госп. судом шляхом подачі апеляц. скарги, апеляц. подання у письм. формі встановленого змісту з долученням док-тів, що підтверджують сплату держ. мита і надіслання копії скарги, подання разом з відповід. мат-лами ін. стороні у справі. Скарга, подання направляються через місцевий госп. суд, рішення якого оскаржується, до апеляційного суду, повноваження якого поширюються на тер. місцевого госп. суду відповідно до указу Президента України «Про утворення апеляційних господарських судів та запровадження мережі господарських судів України» від 11.VII 2001. Місцевий госп. суд упродовж 15 днів надсилає одержану скаргу, подання до апеляц. суду, який перевіряє їх відповідність вимогам закону і приймає до розгляду чи повертає особі, яка їх подала, про що виноситься ухвала. В ухвалі про прийняття апеляц. скарги, апеляц. подання зазначається час і місце їх розгляду, і вона надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи.

Особа, яка подала апеляц. скаргу, апеляц. подання, має право відмовитися від неї до винесення постанови апеляц. госп. судом. Справа переглядається за відповід. правилами у першій інстанції, з урахуванням особливостей, передбачених ГПК.

За наявними у справі й додатково поданими доказами апеляц. суд повторно розглядає справу. Дод. докази приймаються до розгляду, якщо апелянт обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. В апеляц. інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Але апеляц. суд не зв'язаний доводами апеляц. скарги і перевіряє законність та обгрунтованість рішення місцевого госп. суду в повному обсязі.

Апеляційний госп. суд повинен розглянути апеляц. скаргу, апеляц. подання у 2-місяч-ний строк з дня їх надходження до нього. За результатами розгляду суд має право: залишити рішення місцевого госп. суду без змін, а скаргу, подання — без задоволення; скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове чи припинити провадження у справі; залишити позов без розгляду повністю або частково; змінити рішення. За наслідками розгляду скарги, подання апеляц. госп. суд приймає постанову у письм.

формі за встановленим змістом, яка набуває закон, сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касац. порядку. Встановлений апеляц. порядок оскарження і перегляду суд. рішень місцевих госп. судів поширюється на оскарження і перегляд його ухвал у випадках, передбачених ГПК та Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (1999). Апеляц. госп. суд при скасуванні ухвал місцевого госп. суду передає справу на повторний її розгляд до того самого суду.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази