Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСКАРЖЕННЯ КАСАЦІЙНЕ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
   

ОСКАРЖЕННЯ КАСАЦІЙНЕ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

- процесуальна гарантія забезпечення законності рішень і ухвал суду першої та апеляц. інстанції, а також захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів гр-н, прав та інтересів організацій і д-ви. Прав, регулювання касац. оскарження і перевірки суд. рішень та ухвал визначено ЦПК України (ст. 319-347 гл. 41 «Касаційне провадження», в ред. Закону України від 21.VI 2001).

Провадження на розгляд справи в касац. порядку порушується за скаргою осіб, які брали участь у справі, а також осіб, які не були притягнуті до участі у справі, в разі, коли суд вирішив питання про їх права і обов'язки, а також за поданням прокурора. Об'єктом касац. оскарження і касаційного подання є рішення і ухвали суду першої інстанції у зв'язку з порушенням ним матеріального чи процес, закону, які не були оскаржені в апеляц. порядку, а також рішення і ухвали, постановлені судом апеляц. інстанції. Право на подачу касаційної скарги, внесення прокурором касац. подання може бути реалізоване протягом 3 місяців з дня проголошення ухвали або рішення апеляц. інстанції та протягом одного року з дня проголошення рішення, ухвали суду першої інстанції. Пропущений з поваж, причин строк може бути поновлений судом першої інстанції, в якому знаходиться справа. На порушення касаційного провадження подається скарга, вноситься подання у письм. формі за встановленим ст. 322 ЦПК змістом. До скарги, подання долучаються їх копії та копії доданих до них мат-лів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, та док-т, що посвідчує оплату держ. мита. Касац. скарга, подання направляються до суду першої інстанції, в якому знаходиться справа. Він перевіряє відповідність їх закону і не пізніше наст, дня від часу надходження цих док-тів надсилає їх копії з копіями доданих до них мат-лів особам, які беруть участь у справі, та встановлює їм строк для подачі пояснення на скаргу, подання. У межах процес, строку касац. оскарження співучасники і треті особи мають право приєднатися до касац. скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. Особа, яка подала касац. скаргу, а прокурор — касац. подання, мають право до повнити або змінити, відкликати їх чи відмовитися від них. Доповнити або змінити касац. подання прокурора має право прокурор вищого рівня (ст. 40 Закону України «Про прокуратуру» 1991). Позивач має право відмовитися від позову, а сторони — укласти між собою мирову угоду. Касац. скарга, подання з долученими до них мат-лами і справою після закінчення строку для подачі на них пояснень надсилаються до суду касаційної інстанції (ВС України), де вони реєструються, оформляються і подаються судді-доповідачу. Суд касац. інстанції вирішує питання про передачу справи на розгляд складу суд. палати, тобто про допуск справи до касац. розгляду, який обов'язковий за наявності підстав, передбачених ЦПК, що припускають можливість неправильного застосування судом норм матеріального і процес, права. Справа, яка допущена до касац. розгляду, передається судді-доповідачу, котрий провадить її підготовку до суд. розгляду — готує доповідь, де викладаються обставини, необхідні для постановлення рішення суду касац. інстанції. Доповідь передається визначеному складу суддів суд. палати у цив. справах ВС України, які будуть розглядати справу у касац. порядку, а справа призначається до розгляду, про день, час і місце якого повідомляються особи, які беруть участь у справі. Розгляд справи судом касац. інстанції провадиться у складі не менше як 2/3 судців суд. палати в цив. справах ВС України (ч. 1 ст. 331). Він перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляц. інстанції норм матеріального або норм процес, права у межах позов, вимог, заявлених у суді першої інстанції. Якщо судові рішення постановлені з порушенням закону, на які не було посилання в касац. скарзі, суд касац. інстанції застосовує відповід. закон (ч. 2 ст. 333). Розглянувши справу за касац. скаргою, поданням, суд касац. інстанції має право: відхилити касац. скаргу, подання; повністю або частково скасувати оскаржуване суд. рішення і направити справу на новий розгляд до суду першої або апеляц. інстанції; скасувати оскаржуване рішення і залишити в силі суд. рішення, що було помилково скасовано судом апеляц. інстанції; скасувати суд. рішення і закрити провадження у порушеній цив. справі або залишити заяву без розгляду; змінити рішення по суті справи, не передаючи її на новий розгляд.

Суд касац. інстанції за результатами розгляду справи постановляє ухвалу, рішення за встановленим змістом, які набувають чинності після їх ухвалення і оскарженню не підлягають.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази