Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДСУДНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
   

ПІДСУДНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

— розмежування компетенції між окр. ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм цивільних справ. Інститут підсудності врегульований ст. 123—135 ЦПК України. Цив. справи вирішуються ВС України, ВС АР Крим, обласними, Київ, і Севастопольським міськими судами, район, (міськими) судами, військ, судами гарнізонів, регіонів і ВМС України. Усі вони становлять систему судів заг. юрисдикції України, реалізують суд. владу, здійснюють правосуддя у цив. справах, але мають різну, встановлену законом компетенцію у розгляді й вирішенні справ. Тому П. у ц. с. називається ще коло цив. справ, вирішення яких віднесено до компетенції певного суду. Визначення компетенції різних судів системи проводиться залежно від виконуваних ними функцій, від роду (предмета) справи, суб'єктів спору, що підлягає розгляду, і місця (території), на яку розповсюджується діяльність певного суду, у зв'язку з чим П. у ц. с. поділяється на функціональну, родову й територіальну.

Функціональна П. у ц. с. визначає компетенцію окр. ланок суд. системи України на підставі виконуваних ними функцій. За цією підсудністю район, (міський) суд, військ, суд гарнізону виступають судами першої інстанції, виконуючи функцію розгляду і вирішення по суті справ, підвідомчих цив. судочинству (ст. 123 ЦПК). ВС АР Крим, обласні, Київ, і Севастопольський міські суди, військові суди регіонів, ВМС виконують потрійні функції: розглядають і вирішують окр. цивільні справи по суті по першій інстанції; перевіряють в апеляц. порядку законність і обгрунтованість рішень та ухвал суду першої інстанції, що не набули закон, сили; переглядають у зв'язку з нововиявленими обставинами постановлені ними рішення, ухвали, постанови, що вже набули закон, сили. ВС України є касаційною інстанцією, переглядає рішення за винятковими обставинами та розглядає по першій інстанції окр. справи, що виникають з виборних і адм. правовідносин (ст. 2436, 243'6, 24812).

Родова П. у ц. с. визначає компетенцію різних ланок суд. системи з розгляду цив. справ по першій інстанції залежно від роду справи (предмета цив. спору) або суб'єктного складу сторін спірних правовідносин. За заг. правилами родової підсудності всі цив. справи, що підлягають вирішенню у порядку цив. судочинства, крім тих, що віднесено законом до ін. судів, розглядаються районними (міськими) судами (ч. 1 ст. 123).

Територіальна П. у ц. с. розмежовує компетенцію з розгляду підвідомчих судам справ між однорідними судами залежно від території, на яку розповсюджується їх діяльність. Таке просторове розмежування компетенції називається особистою, або суб'єктивною, компетенцією. Вона персоніфікує суди з розгляду справ, визначає, який конкретно суд може розглянути конкр. справу по першій інстанції. Територіальна П. у ц. с. має кілька видів підсудності: загальну, альтернативну, договірну, виключну, пов'язаних між собою справ. Загальна П. у ц. с. визначає компетенцію суду з розгляду справи залежно від місця знаходження відповідача — за місцем проживання гр-н, за місцем знаходження органу управління юрид. особи (ст. 125). Альтернативною називається підсудність, за якою компетентними з розгляду справи є кілька судів за вибором позивача. її встановлено для невел. категорії справ, які мають особливо (життєво) велике значення для гр-н — про стягнення коштів на утримання (аліменти), про встановлення батьківства, позови з труд, відносин та ін. (ст. 126).

Виключна П. у ц. с. встановлює, що пред'явлення позовів у деяких справах можливе тільки в точно визначеному законом суді (ст. 130), виключаючи можливість застосування до них ін. видів тер. підсудності (напр., позови про право на будівлю, про виключення майна з опису — за місцем їх знаходження).

Договірна П. у ц. с. встановлюється за угодою сторін у межах територіальної підсудності, без можливості зміни виключної (ст. 129). П. у ц. с. пов'язаних між собою справ встановлює, що позов підлягає розгляду судом, який розглядає іншу, пов'язану з ним справу: позов до кількох відповідачів, зустрічний позов тощо (ст. 131).

Підсудність конкр. справ може бути змінена Головою ВС України, головами ВС АР Крим, обласних, Київ, і Севастопольського міських судів, військ, суду регіону, ВМС, які мають право в межах своєї компетенції витребувати будь-яку цив. справу, що є у провадженні того чи ін. суду, і передати її на розгляд до ін. суду України. Суд, у провадженні якого знаходиться справа, може передати її на розгляд ін. суду, якщо за обставинами цю справу зручніше вирішити в ін. суді, а також на заяву відповідача про передачу справи за місцем дійсного його проживання (ст. 133 ЦПК). Справа, надіслана до ін. суду, повинна бути прийнята ним до свого розгляду. Суперечки між судами про підсудність не допускаються.

М. И. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази