Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
   

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

(від лат. — довіра) — інформація з обмеженим доступом, що містить відомості, якими володіють, користуються або розпоряджаються окремі фіз. чи юрид. особи й які є предметом їх профес, ділового, вироб., банк., комерц. та ін. інтересу. Порядок доступу, система захисту та рівень конфіденційності відповідних відомостей визначаються зак-вом або їх власниками. Конфіденційною є інформація про особу (персональні дані). Відповідно до Закону України

«Про інформацію» (1992) осн. даними про особу є: національність, освіта, сімейний стан, реліг. приналежність, стан здоров'я, адреса, дата і місце нар. (ст. 23). З метою захисту особи від свавільного втручання в її життя Конституція України як обов'язк. умову збирання, використання та поширення К. і. про особу встановлює її згоду (крім випадків, визначених законом) та обмежує под. дії лише інтересами нац. безпеки, екон. добробуту та прав людини (ст. 32). Не потребує згоди особи збір про неї інформації з метою проведення операт.-розшукової діяльності (ОРД). Однак відомості, які стосуються особистого життя, честі й гідності людини, зібрані в результаті такої діяльності, розголошенню не підлягають (ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 1992).

Різновидами К. і. є комерційна таємниця, банківська таємниця. До К. і. належать і відомості, зміст яких відомий певній особі у зв'язку з її профес. діяльністю (служб, інформація). Це, напр., відомості, що становлять предмет адвокатської, лікарської, нотаріальної таємниці; таємниці рахунків та вкладів, листування, телеф. розмов, телеф. та ін. повідомлень, що передаються засобами зв'язку; таємниці усиновлення, голосування; відомості, про які дізналися судді при розгляді крим. справ у суд. засіданні та ін. Винні у розголошенні служб, таємниці притягуються до юрид. відповідальності. Обов'язковий для всіх центр. органів викон. влади, уряду АР Крим, місц. органів викон. влади, органів місц. самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності порядок обліку, зберігання і використання док-тів, справ, видань та ін. матеріальних носіїв інформації, які містять К. і., що є власністю д-ви, визначений спец. Інструкцією, затв. КМ України 27.XI 1998. Із введенням у дію цієї Інструкції тиражовані док-ти, видані з грифом «Для службового користування» до 1991, а також тиражовані док-ти, випущені в світ у різний час з ін. обмежувальними грифами, крім грифів «Службова таємниця», «Таємно», «Цілком таємно» та «Особливої важливості», можуть розглядатися як відкриті док-ти за наявності письмової згоди організацій, що їх підготували, або правонаступників цих організацій. Тиражова ні док-ти, що вийшли у світ 1991 та пізніше з грифом «Для службового користування» або з нумерацією кожного примірника тиражу, а також усі док-ти органу законод. влади, вищого органу викон. влади та вищих суд. органів без грифів обмеженого доступу, але не опубл. в офіц. виданнях, з яких знято грифи секретності, розглядаються як мат-ли, що містять відомості обмеження поширення з грифом «Для службового користування».

Згідно з Інструкцією, переліки К. і., що є власністю д-ви і якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», розробляються і вводяться у дію м-вами, ін. центр. органами виконавчої влади, урядом АР Крим, обл., Київ, та Севастоп. міськими держ. адміністраціями, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають ці відомості. У разі потреби на держ. підприємствах, в установах і організаціях з урахуванням особливостей їхньої діяльності розробляються та за погодженням з м-вом, ін. центр, органом викон. влади, до сфери управління якого вони належать, вводяться в дію переліки конкр. видів док-тів у відповідній сфері діяльності. Відповідальність за забезпечення правильного ведення обліку, зберігання та використання док-тів з грифом «Для службового користування» покладено на керівників організацій. Ведення обліку, зберігання, розмноження та використання таких док-тів, а також контроль за дотриманням вимог даної Інструкції покладається на управління справами, заг. відділи, канцелярії організацій.

Інструкція забороняє користуватися відомостями з док-тів з грифом «Для службового користування» для відкритих виступів або опублікування у ЗМІ, експонувати такі док-ти на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах, у вітринах або ін. громад. місцях. У разі потреби з письм. дозволу керівника організації допускається опублікування або передача для опублікування несекр. відомостей обмеженого поширення (п. 35).

Видача гр-нам України видань з грифом «Для службового користування» у масових б-ках здійснюється за письм. клопотанням керівників організацій, в яких працюють ці гр-ни, із зазначенням теми роботи. Ці дозволи дійсні протягом року. Забороняється зберігати док-ти з грифом «Для службового користування» у б-ках заг. користування.

У відомчих б-ках закритого типу видання з грифом «Для службового користування» видаються: співробітникам відомства — за списками, затв. керівником відомства, організації (структур. підрозділу), або за його письм. дозволом; співробітникам ін. організацій — за письм. зверненнями цих організацій та з письм. дозволу керівника організації (структур. підрозділу), шо зберігає ці видання.

Видання з грифом «Для службового користування» з письм. дозволу керівника організації можуть надаватися по міжбібліотечному абонементу на підставі письм. запитів керівників організацій, яким ці видання потрібні. Ознайомлення іноз. гр-н та осіб без громадянства з док-тами з грифом «Для службового користування» та передача їм К. і. здійснюються у порядку, передбаченому Інструкцією про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними, затв. КМ України 22.У 1996.

Стосовно представників ЗМІ, то ознайомлення їх з док-тами з грифом «Для службового користування» або передача їм таких мат-лів допускаються у кожному окр. випадку за письм. дозволами керівників організацій, які надали зазначеним док-там відповідний гриф. Такі док-ти попередньо розглядаються експерт, комісіями, які приймають письм. рішення про доцільність передачі або можливість зняття грифа «Для службового користування», якщо на момент ознайомлення або передачі відомості, що містяться у док-тах, втратили первісне значення. Якщо в док-тах містяться відомості, що належать до компетенції ін. організацій, передача їх у ЗМІ або за кордон може бути здійснена лише за письм. згодою цих організацій. Забороняється надсилати за кордон видання з грифом «Для службового користування» у порядку книгообміну або експонування на виставках. Презентаціях тощо.

Т. А. Костецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази