Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ

- сукупність документованих або прилюдно оголошених відомостей про особу. Основною І. про о. (персональними даними) є: національність, громадянство, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Джерела документованої І. про о. — це видані на її ім'я або підписані нею док-ти, а також відомості про особу, зібрані держ. органами влади та органами місц. (і регіонального) самоврядування у межах їхніх повноважень. Збирання відомостей про особу без її згоди забороняється, за винятком випадків, передбачених законом. Гр-ни мають право: знати в період збирання інформації, які відомості про них і з якою метою збираються, як, коли і з якою метою вони використовуються; мати доступ до інформації про них, заперечувати її достовірність, повноту, доречність тощо. Держ. органи та організації, органи місц. самоврядування, інформ. системи, які вміщують І. про о., зобов'язані безперешкодно та безкоштовно надавати її на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом, а також вживати заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до неї. У разі порушень цих вимог закон гарантує захист гр-н від завданої їм шкоди внаслідок використання такої інформації. Забороняється доступ сторон, осіб до відомостей про ін. особу, зібраних за чинним зак-вом держ. органами, організаціями і посад, особами. Інформація про гр-н не повинна зберігатися довше, ніж це необхідно для законно встановленої мети. Всі організації, які збирають таку інформацію, повинні до початку роботи з нею здійснити у встановленому КМ України порядку держ. реєстрацію відповідних баз даних. Необхідна кількість І. про о., яку можна одержати законним шляхом, має бути максимально обмеженою і використовуватися лише для законно встановленої мети. Відмова в доступі до такої інформації, її приховування або незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення можуть бути оскаржені до суду.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази