Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
   

КРИМІНОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- сукупність знань (відомостей), необхідних для характеристики злочинності, її причин, кримінол. прогнозу, розробки заходів запобігання злочину, оцінки їх ефективності та ін. актів запобігання злочинності. К. і. умовно поділяють на чотири блоки:

1. Дані, що характеризують злочинність як масове негат. явище. Такими відомостями є стат. дані, що відбивають рівень, структуру, динаміку та ін. параметри злочинності.

2. Відомості (знання), що характеризують причини злочинності в цілому та окремих її видів і груп. Сюди входить різна за своїм характером інформація про негат. явища, процеси та окр. обставини, що детермінують злочинність у цілому і здійснення окр. злочинів. Джерелом такої інформації є мат-ли крим., адм. та деяких видів цив. справ, акти ревізій та ін. мат-ли контролюючих органів, виступи у пресі, по радіо й телебаченню про обставини та умови, що сприяли скоєнню конкр. злочинів, мат-ли соціол. та кримінол. досліджень про рівень свідомості та правосвідомості населення, вплив соціальних явищ на злочинну поведінку та ін.

3. Інформація про: діяльність спец, органів і підрозділів по виявленню, розкриттю та розслідуванню злочинів; реалізацію вимог закону про неминучість відповідальності за вчинений злочин; ефективність заходів запобігання злочинам та ін. правопорушенням. Даний блок К. і. включає в себе відомості як кількісного, так і якісного характеру. Напр., поряд з даними про кількість внесених слідчим подань має бути оцінка їх якості.

4. Метод, рекомендації та практ. посібники з профілактики злочинів, інформ. листи, статті та ін. публікації про досвід б-би із злочинністю та запобігання злочинам тощо. Значення цього виду К. і. полягає у тому, що вона сприяє підвищенню профес. рівня працівників право-охор. органів, завданням яких є б-ба із злочинністю та її профілактика. Кожен блок К. і. має своє призначення. Водночас усі блоки К. і. тісно «співробітничають» між собою, сприяючи досягненню цілей і завдань, що стоять як перед конкр. блоком, так і перед ін. блоками та К. і. в цілому.

Л. М. Давиденко.

 

Схожі за змістом слова та фрази