Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ
   

ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ

- інформація, що містить відомості, які становлять держ. та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, сусп-ву і д-ві. Є різновидом інформації з обмеженим доступом.

Віднесення інформації до категорії таємної, яка становить державну таємницю, доступ до неї гр-н здійснюються відповідно до Закону України «Про державну таємницю» (1994, в ред. 1999).

Іншою передбаченою законом таємницею, що віднесена до Т. і., є, зокрема: інформація про операт. і слідчу роботу органів прокуратури, МВС України та СБУ, роботу органів дізнання і суду в тих випадках, коли її розголошення може зашкодити операт. заходам, розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий та об'єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров'ю будь-якої особи; інформація, яку містять док-ти, що становлять внутрівідомчу служб, кореспонденцію (доповідні записки, листування між підрозділами та ін., якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю); інформація фін. установ, підготовлена для контр.-фін. відомств; економічні, н.-т. та ін. відомості (до останніх можна віднести інформацію у сфері держ. управління, громад, безпеки, про кадрову політику, технол. інформацію тощо), які містять конфіденційну інформацію, що є власністю д-ви. Зазначена інформація може бути предметом злочинів, передбачених ст. 330 КК України (передача або збирання відомостей, що становлять конфіденц. інформацію, яка є власністю д-ви), ст. 381 (розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист) і ст. 387 (розголошення даних досуд. слідства або дізнання), а також предметом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185" КпАП України (розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист). Розголошення державної таємниці є злочином, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 328 КК. Держ. таємниця є також предметом злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада), ст. 114 (шпигунство), ст. 329 (втрата док-тів, що містять держ. таємницю), ст. 422 (розголошення відомостей військ, характеру, що становлять держ. таємницю, або втрата док-тів чи мат-лів, що містять такі відомості) КК. Ін. порушення зак-ва про держ. таємницю можуть бути підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 2122 КпАП.

В Україні відповідно до чинного зак-ва встановлено єдиний порядок забезпечення охорони держ. таємниці як виду Т. і. — режим секретності.

А. А. Музика, Є. В. Лащук.

 

Схожі за змістом слова та фрази