Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow інст-іог arrow ІНФОРМАЦІЯ
   

ІНФОРМАЦІЯ

соціальна — вищий тип інформації, відображення соціальної дійсності, життєдіяльності суспільства у повідомленнях, відомостях, знаннях. Осн. види соціальної І.: наук.-тех., сусп.-політ., ідеологічна тощо. І. несуть усі соціальні процеси (трудовий, пізнавальний, виховний, організаційний тощо). Засобом безпосереднього обміну І. між людьми є спілкування. І. в класовому суспільстві має класовий характер.

Відбиваючи інтереси класів суспільних, І. використовується в класовій боротьбі. Методам дезінформації, що застосовуються бурж. пропагандою, робітн. клас протиставляє об'єктивну, правдиву, парт. І., використовуючи її як засіб внутрікласової консолідації трудящих, їхнього згуртування навколо політ. партії робітн. класу. За соціалізму 1. відіграє велику роль у наук. управлінні сусп. процесами, в боротьбі проти бурж. ідеології, в комуністич. вихованні трудящих (див. Засоби масової інформації і пропаганди). Один з основних видів І. соціальної є І. економічна. Вона включає відомості, що відображають народногосп. процеси та використовуються для управління нар. г-вом та його окремими ланками. Джерелами І. екон. є виробничі процеси, процеси обігу матеріальних цінностей, коштів, використання трудових ресурсів тощо. Класифікують її за джерелами виникнення (констатуюча й керуюча), стадіями виникнення (первинна й вторинна), формами подавання (текстова, таблична, графічна, цифрова, мішана), метою й характером використання (планова, облікова, диспетчерська, нормативна, аналітично-прогнозуюча та звітна). Сукупність І. екон., пов'язану з певним об'єктом управління, наз. системою І. економічної.

Літ.: В. И. Ленин, КПСС о печати. M., 1974; Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом М., 1975; Коробейников В. С. Духовное общение, обмен информацией, идеологическая борьба. М., 1976; Молчанов В. И. Социальная информация и управление предприятием. М., 1977; Виноградов В. А. Общественные науки и информация. М.. 1978.

Ю. Д. Прилюк (І. соціальна).

 

Схожі за змістом слова та фрази