Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНФОРМАЦІЯ
   

ІНФОРМАЦІЯ

(лат. informatio - роз'яснення, уявлення) — документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у сусп-ві й д-ві та навкол. природ, середовищі. Інформ. відносини, тобто відносини, що виникають при одержанні, використанні, поширенні і зберіганні інформації, регулюються Конституцією України, Законами України «Про інформацію» (1992), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про телебачення і радіомовлення» (1993), «Про науково-технічну інформацію» (1993), «Про захист інформації в автоматизованих системах» (1994), «Про рекламу» (1996), «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (1997), «Про видавничу справу» (1997), «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (1997) та ін. законод. актами про окр. галузі, види, форми і засоби І., міжнар. договорами та угодами, ратифікованими Україною. Осн. галузі І.: політична, економічна, духовна (культурна), науково-технічна, соціальна, екологічна та міжнародна. До гол. видів І. належать: статистична, масова, І. про діяльність органів держ. влади та місц. самоврядування, правова І., І. про особу, І. довідково-енциклопедична, соціологічна. Джерелами І. є передбачені або встановлені законом док-ти й ін. носії І. — матеріальні об'єкти, що зберігають І., а також повідомлення ЗМІ та публічні виступи. Інформ. відносини грунтуються на таких принципах, як: гарантованість права на І.; відкритість, доступність І.; об'єктивність, вірогідність, повнота і точність І.; законність одержання, використання, поширення та зберігання І. Чільними напрямами і методами держ. інформ. політики є: забезпечення доступу гр-н до І.; створення нац. систем і мереж І.; зміцнення матеріально-тех., фін., орг., правових та наук, основ інформ. діяльності; забезпечення ефективного використання І.; сприяння пост, оновленню, збагаченню та зберіганню нац. інформ. ресурсів; створення заг. системи охорони І; сприяння міжнар. співробітництву в галузі І. і гарантування інформ. суверенітету України.

Літ.: Іванов В. Ф. Законод. забезпечення механізму доступу до інформації (зарубіж. досвід). К, 1997; Зак-во України про інформацію. К, 1998; Костецька Т. А. Право на інформацію в Україні. К, 1998.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази