Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow інст-іог arrow ІНФОРМАЦІЯ
   

ІНФОРМАЦІЯ

(лат. — пояснення, викладення) — одне з загальних понять науки; в широкому розумінні — нові відомості про навколишній світ, одержувані в результаті взаємодії з ним. В процесі використання І. може бути об'єктом зберігання, передавання й перетворення. В результаті соц. прогресу й бурхливого розвитку науки і техніки в серед. 20 ст. потік І. та кількість її незмірно зросли. У зв'язку з цим виникла потреба в узагальненні, систематизації і найдоцільнішому використанні її. Одним з типів І. є інформація соціальна. Поняття І. включає обмін відомостями не лише між людьми, а й між людиною і автоматом, між автоматами, обмін сигналами в тваринному й рослинному світах (див. Генетична інформація, Диспетчерського управління автоматизація. Кібернетика біологічна, Кібернетика медична). Запропоноване в працях Р. Хартлі, К. Шеннона, А. М. Колмогорова та ін. визначення міри кількості І. привело до створення інформації теорії. Дослідження проблем, пов'язаних наук. поняттям І., розгорнулось у трьох осн. напрямах. Перший з них полягає в розробці матем. апарату, що відображає осн. властивості І. (див. Інформація в кібернетиці). Другий напрям полягає в розробці на базі відомих матем. засобів будь-яких аспектів розгляду І., дослідженні різних її властивостей. Так, майже з самого початку виникнення теорії І. постало питання про вимірювання цінності й корисності І. з погляду її використання (О. О. Харкевич, Р. Карнап та ін.). Третій напрям пов'язаний з використанням інформаційних методів у біології, лінгвістиці, соціології тощо. В сучас. марксистсько-ленінській філософії І. можна розглядати як конкретизацію ленінської тези про властивість відображення, притаманну всій матерії. Див. також Наукової і технічної інформації державна система, Довідково-інформаційний фонд.

Літ.: Петрович Н. Т. Поговорим об информации. М., 1973; Колмогоров А. Н. Предисловие к русскому изданию. В кн.: Эшби У. Р. Введение в кибернетику. Пер. с англ. М., І959.

О. В. Андрєєва.

Інформація - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази