Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow о arrow ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ЯКІСТЬ
   

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ЯКІСТЬ

- система менеджменту туризму, що забезпечує доставку споживачу стандартизованих, сертифікованих і ліцензованих послуг і туристського продукту. У широкому розумінні слова О. т. я. - сукупність властивостей і характеристик туристського продукту, туристської послуги, які надають їм здатності задовольняти рекреаційні потреби. Останні передусім виражаються у властивостях або в кількісних характеристиках цих властивостей і включають такі аспекти, як функціональна придатність, безпечність, готовність до експлуатації, економічні параметри, екологічність. З метою уніфікації підходів і методів розроблений міжнародний стандарт управління О. т. я. Управління якістю - методи і діяльність оперативного характеру, що використовуються для забезпечення якості. Петля якості - схематична модель взаємозалежних видів виробничої діяльності, що впливають на якість туристського продукту чи послуги на різних стадіях - від визначення потреб до оцінки їхнього задоволення. Програма якості - документ, що регламентує конкретні заходи щодо якості розподілу ресурсів і послідовності дій стосовно конкретної продукції/послуги, контракту чи проекту. Перевірка якості - систематичний і незалежний аналіз, що дає можливість визначити відповідність діяльності і результатів у галузі якості запланованим заходам, а також ефективність їхнього впровадження і відповідність поставленим цілям. Нагляд за якістю - постійне спостереження і перевірка стану процедур, методів, умов виконання, процесів, продукції і послуг, а також аналіз отриманих результатів і порівняння їх з установленими показниками з метою пересвідчитися в тому, що обумовлені вимоги виконуються. Аналіз якості - обов'язкова оцінка керівництвом стану системи якості і її відповідності політиці в галузі якості й новим цілям, обумовленим вимогами, що змінюються. Контроль якості - дії, що охоплюють проведення вимірів, аналіз випробувань, калібрування однієї чи кількох характеристик туристського продукту, послуги і їх порівняння з установленими вимогами (стандарт продукції, послуг) з метою визначення відповідності. Передбачає однорідність наданих товарів і послуг відповідно до очікуваного стандарту. Стандарти контролю чи реальна форма і зміст того, як надається обслуговування, є основою в питанні про якість. Обслуговування стратегія - план дій, що стосується трьох головних компонентів підприємництва в сфері обслуговування: потреби клієнтів; здатності компанії задовольнити ці потреби; довгострокової прибутковості компаній.

 

Схожі за змістом слова та фрази