Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Я-ям arrow ЯКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ
   

ЯКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ

— категорії діалектики, що відображають об'єктивну визначеність речей. Категорія якість відображає внутр. визначеність речі, що робить її даною річчю і відрізняє від ін. речей у певній системі зв'язку. Категорія кількість відображає відношення якісно тотожних речей як дискретних (див. Дискретність) одиниць цілісності і характеризує речі з боку їхньої просторової протяжності, часової тривалості, швидкості і темпів протікання процесів, міри розвитку їхніх властивостей тощо. Об'єктивний зміст категорій Я. і к. виявляється при розгляді їх як ступенів пізнання. Як вихідний пункт категоріального визначення предмета пізнання категорія "якість" фіксує сам факт наявності у нього специфічної визначеності, що робить його саме даним предметом на відміну від інших. Щаблем поглиблення пізнання якісної визначеності речі є розгляд її крізь призму категорії "кількість". У наук. пізнанні це відповідає переходові від якісного аналізу до кількісного, від опису до вимірювання. Категорія "кількість" виступає ступенем визначення якості як міри. Дальший рух пізнання пов'язаний вже з визначенням якісної специфіки речі через її сутність (див. Сутність і явище), яка відображається через ряд ін. категорій. На рівні теор. осягнення предмета виявляється нерозривний зв'язок Я. і к., закон їхнього взаємо-переходу (див. Перехід кількісних змін у якісні).

Літ.: Ильин в. в. Онтологические и гносеологические функции категорий качества и количества. м., 1972.

М. Л. Злотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази