Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow п arrow ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ТУРИСТСЬКОГО
   

ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ТУРИСТСЬКОГО

.При розробці вербальної моделі продукту туристського рекомендується взяти за основу будь-який різновид занять туриста, що може викликати його інтерес і стимулювати придбання туру. Вербальна модель є структурною основою для проведення маркетингового дослідження (див. Маркетинг туристський), яке складає зміст першого етапу П. п. т. на туристський ринок. На першому етапі проводяться: дослідження з розробки нових послуг, програм туру, товару, що користується попитом, ринку, його економічне і цінове опрацювання. Ця робота виконується групою економістів, соціологів, архітекторів і фахівців туризму. На другому етапі здійснюється експериментальна оцінка розробленої послуги чи продукту. Для цього необхідні: а) розробка туру, послуги, товару в натуральній величині (експериментальний заїзд); б) ознайомлення з продуктом (презентація, реклама, інформація); в) оцінка його популярності (відгуки туристів, заявки клієнтів тощо). Третій етап - упровадження продукту, що пройшов експериментальну перевірку. Здійснюються: опрацювання технологічної документації (карток туристських маршрутів, договорів, графіків заїзду, програми обслуговування, путівок, ваучерів тощо); модернізація робочих місць і навчання кадрів. Розробляються: економічний механізм реалізації нового продукту; ціна; економічне стимулювання обслуговуючого персоналу та ін. На четвертому етапі формується система управління виробництвом і збутом нового продукту, що забезпечує його реалізацію і постійну модернізацію відповідно до запитів клієнтури. Важливими орієнтирами при розробці, просуванні й реалізації продукту на ринку є його споживчі властивості: гостинність - уміння дати клієнтові відчути, що йому раді; обґрунтованість - виконання всіх умов, необхідних для користування продуктом (туром, послугою, товаром); надійність - достовірність інформації, відповідність змісту продукту і реклами; ефективність - найбільший ефект для туриста за найменших витрат з його боку; цілісність - завершеність продукту, його здатність цілком задовольнити потребу; корисність - задоволення потреб туриста; простота в експлуатації - можливість легко знайти помилки і збої в технології обслуговування; ясність - зрозумілість для клієнта; гнучкість - здатність продукту, системи обслуговування пристосуватися до будь-якого типу споживача і бути несприйнятливим до заміни обслуговуючого персоналу. Забезпечення контролю за реалізацією зазначених властивостей - це насамперед вивчення ступеня задоволеності туриста після поїздки (опитування, анкетування тощо).

 

Схожі за змістом слова та фрази