Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Я arrow ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
   

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

- сукупність корисних властивостей і характеристик продукції або послуги, якими визначається їхня здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача щодо конкр. цілей їх використання чи споживання. Характеризується показниками безпеки, новизни, довговічності, надійності, економічності, ергономічності, естетичності, екологічності та ін. споживчими властивостями товару чи послуги, які надають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби в системі вироб. чи соціально-екон. відносин. В Україні вимоги до Я. п. формуються з боку споживачів (замовників) розробниками і виготівниками продукції, а також уповноваженими держ. органами й установами. Істот, властивістю Я. п. є її безпечність, зокрема безпека харч, продуктів, яка полягає у відсутності загрози шкідливого впливу цих продуктів, прод. сировини та супутніх матеріалів на організм людини. Пріоритет щодо вимог до Я. п., ступеня її відповідності конкр. показникам належить споживачеві. Ці вимоги закріплюються у відповідних тех.-юрид. док-тах (стандартах, тех. умовах, правилах, регламентах, нормах і нормативах тощо), а також у конкр. договорах. Сукупність таких актів і док-тів становить основу прав, забезпечення управління Я. п. Чинне зак-во також регулює відносини учасників сусп. в-ва, пов'язані із забезпеченням якості н.-т., пром., сільськогосп., будівельної та ін. продукції, трансп., торг., постачальницьких послуг, а також передбачає захист прав та інтересів споживачів. Осн. напрямом його розвитку визначено посилення впливу на забезпечення Я. п. та її конкурентоспроможності ринкових механізмів, економічних важелів і стимулів, конкуренції тощо. Визначальним чинником Я. п. є підтвердження її відповідності встановленим зак-вом вимогам.

Правові, екон. та орг. засади забезпечення Я. п. визначені Законами України «Про захист прав споживачів» (1993), «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» (1997, в ред. 2002), «Про стандартизацію», «Про підтвердження відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (всі три — 2001), окремими нормами ЦивК України і Госп. кодексу України та ін. нормат.-прав. актами. Згідно з цими актами Я. п., що виготовляється і поставляється, має відповідати стандартам, тех. умовам, ін. тех.-юрид. документації, зразкам (еталонам) або договірним вимогам. Порушення нормат. вимог до Я. п. є підставою для визнання її недоброякісною за наявності ознак, передбачених Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (2000). Крім того, в разі невідповідності продукції чи послуги вимогам якості споживач має право протягом гарантійного строку або ін. строків, установлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, за своїм вибором вимагати від продавця або виготівника (виконавця): безоплат. усунення недоліків чи відшкодування витрат на їх виправлення споживачем або третьою особою; заміни на аналогічну продукцію (товар) належної якості; відповід. зменшення купівельної ціни; заміни на такий самий товар ін. моделі з відповід. перерахуванням купівельної ціни; розірвання договору та відшкодування збитків, яких зазнав споживач. За випуск або реалізацію недоброякісної продукції у великих розмірах передбачено крим. відповідальність (ст. 227 КК України).

Див. також Державний стандарт, Оцінка відповідності, Сертифікат, Сертифікація, Стандартизація.

Літ.: Наумов В. Л. Орг.-правовые вопросы управления качеством продукции на пром. предприятии. К., 1979; Опрышко В. Ф. Прав, основы гос. управления качеством продукции. К., 1986; Іваненко Л. М. Цив.-прав, засоби захисту прав споживачів (покупців). К., 1998; Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики. М., 2002.

В. П. Нагребелъний, С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази