Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Я-ям arrow ЯКІСТЬ РОБОТИ
   

ЯКІСТЬ РОБОТИ

— сукупність властивостей, що характеризують ефективність, суспільну корисність конкретної роботи індивіда або колективу. Єдиного універсального критерію для оцінки Я. р. не існує. Я. р. індивіда або трудового колективу можна більш-менш точно оцінити за допомогою комплексу показників, які піддаються кількісному вимірюванню, а також словесних (описових) характеристик окремих сторін діяльності, що їх встановлюють експертним шляхом. Напр., оцінка Я. р. осн. робітників виробничого підприємства має враховувати міру виконання виробничого завдання в кількісному вираженні; якість виробленої продукції в прийнятих одиницях виміру (сортність, питома вага виробів, зданих з першого пред'явлення тощо); ступінь використання знарядь праці і особистого робочого часу; внесок в економію живої й уречевленої праці, додержання трудової і технологічної дисципліни, правил і норм охорони праці й техніки безпеки; участь в управлінні виробн.; творчу ініціативу. Оцінюючи Я. р. керівника, необхідно брати до уваги показники виконання планових завдань, ефективності функціонування, організаційного рівня керованого підрозділу; стан трудової і технологічної дисципліни та ін. показники. Я. р. є важливим оціночним критерієм при підведенні підсумків соціалістичного змагання, встановлення міри оплати праці, у виборі форм і методів морального заохочення. В умовах розвинутого соціалізму всебічне поліпшення Я. р. на всіх ділянках нар. г-ва виступає як гол. напрям підвищення економічної ефективності соціалістичного виробництва та добробуту рад. народу.

В. М. Данюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази