Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Я arrow ЯКІСТЬ ЗЕМЛІ
   

ЯКІСТЬ ЗЕМЛІ

— характеристика земельних ділянок за встановленими зак-вом показниками. Визначається з метою встановлення придатності зем. ділянок для використання у різних сферах життя сусп-ва. Через багатоманітність функція землі її якість оцінюють за різними критеріями. Я. з. фіксується у державному земельному кадастрі, який містить сукупність відомостей і док-тів про якісний та кількісний стан зем. ресурсів, правовий режим зем. ділянок, їх розподіл між власниками та користувачами. Згідно із ЗК України одним з важливих напрямів оцінки Я. з. є бонітування грунтів, тобто порівн. оцінка їх якості за осн. природ, властивостями, які мають сталий характер та істотно впливають на врожайність сільськогосп. культур, вирощуваних у конкр. природно-кліматичних умовах. Бонітування грунтів проводиться за 100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюються фунти з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність. Крім бонітування, ЗК передбачає здійснення екон. оцінки землі, тобто її оцінки як природ, ресурсу і засобу в-ва у сільс. і ліс. г-ві та як просторового базису в сусп. в-ві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. Екон. оцінка земель різного призначення проводиться для порівн. аналізу ефективності їх використання в умовних кадастрових гектарах або в грошовому виразі. Дані екон. оцінки земель є основою грошової оцінки зем. ділянок різного цільового призначення.

Грошова оцінка зем. ділянок визначається на рентній основі. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка зем. ділянок може бути нормативною і експертною. Нормат. грош. оцінка зем. ділянок використовується для визначення розміру зем. податку, втрат сільськогосп. і лісогосп. в-ва, екон. стимулювання рац. використання та охорони земель тощо. Експертна грош. оцінка використовується при укладенні та виконанні цив.-прав. угод щодо зем. ділянок (купівля-продаж, дарування, міна, застава тощо). Грош. оцінка зем. ділянок проводиться за методикою, затвердженою КМ України.

Літ.: Теор.-методол. основи держ. зем. кадастру в Україні. К., 2003.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази