Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Я-ям arrow ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
   

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

— сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до свого призначення. Якість продукції зумовлює її споживну вартість і має першорядне значення для зростання нац. багатства країни і задоволення потреб суспільства. Підвищення Я. п. рівнозначне зростанню її кількості. Я. п. охоплює споживчі, технологічні властивості продукції, конструкторсько-худож. особливості, надійність, довговічність, рівень стандартизації і уніфікації деталей та вузлів, економічність тощо. Показники Я. п. встановлюють об'єктивними методами, органолептично (тобто за допомогою органів чуття) або експертним шляхом. Показник Я. п., що характеризує одну її властивість, наз. одиничним, дві чи більше властивостей — комплексним. В 1971 в СРСР запроваджено Єдину систему атестації якості пром. продукції, що включає держ., галузеву й заводську атестації. Встановлено три категорії Я. п.: найвища, перша і друга. До найвищої категорії належить продукція, яка відповідає або перевищує за своїми тех.-екон. показниками вітчизняні й світові досягнення, має підвищені стабільні показники якості, конкурентоздатна на зовн. ринку, що забезпечує нар.-госп. ефективність. Такій продукції у встановленому порядку присвоюють державний Знак якості. До першої категорії якості належить продукція, яка за своїми тех.-екон. показниками відповідає вимогам діючих стандартів і задовольняє потреби нар. г-ва і населення країни; до другої — продукція, яка не відповідає су-час. вимогам, морально застаріла, підлягає модернізації або зняттю з вироби. В країні здійснюється широке впровадження комплексної системи управління якістю продукції (КСУЯП). Система екон. заходів щодо поліпшення Я. п. здійснюється відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи" (липень 1979).

Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Развитие комплексной системы управлення качеством продукции. К., 1981.

В. М. Данюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази