Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow подор-полін arrow ПОЖЕЖНА ОХОРОНА
   

ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

—в СРСР система державних і громадських заходів щодо запобігання пожежам, а також ліквідації їх; організація, що здійснює боротьбу з пожежами. В Росії, в т. ч. на Україні, віддавна осн. заходами боротьби з пожежами були категорична заборона необережно користуватись вогнем у літній сухий період і покарання винуватців; пожежну повинність у містах несли самі жителі. Лише в 19 ст. створено перші професійні пожежні команди: у Петербурзі — 1803, у Києві — 1841. Пізніше такі команди почали діяти в Харкові, Одесі, Катеринославі та ін. містах. У 1907 на Україні було 290 пожежних команд, з них 201 — добровільна. Державного значення П. о. набула після Великої Жовтневої соціалістичної революції, коли В. І. Ленін підписав (17.IV 1918) декрет "Про організацію державних заходів по боротьбі з вогнем". Вже 1926—27 в союзних республіках, зокрема на Україні (1927), був сформований апарат Державного пожежного нагляду. Завершальною у справі організації П. о. була постанова ВЦВК і РНК СРСР (7.IV 1936) про Державний пожежний нагляд, яка визначила його функції й права. Велике значення для розвитку П. о. мала постанова Ради Міністрів СРСР (15.VII 1977) "Про заходи по підвищенню пожежної безпеки у населених пунктах і на об'єктах народного господарства". Найважливішим завданням П. о. є пожежна профілактика, що полягає у попередженні пожежі, обмеженні зони поширення виниклих пожеж, створенні умов для евакуації людей з будинків, де виникла пожежа. В основу цієї профілактики покладено систему державних стандартів, правил і норм пожежної безпеки при проектуванні, будівництві й експлуатації підприємств, навч. закладів, адміністративних і житлових будинків тощо. П. о. нерозривно пов'язана з застосуванням засобів пожежної техніки і вогнезахищених матеріалів, забезпеченням пожежного водопостачання, спорудженням протипожежних перепон і спец. конструкцій (див. Брандмауер), з підвищенням вогнестійкості матеріалів, додержанням правил експлуатації виробничого устаткування, систем опалення тощо. Важливою частиною профілактичної діяльності є масово-роз'яснювальна робота серед населення, спрямована на виконання правил пожежної безпеки, на ознайомлення з найпростішими прийомами гасіння пожеж, з заходами особистої безпеки при пожежі. Поряд з професійними пожежними частинами П. о. забезпечують добровільні пожежні дружини, в сільській місцевості створюють пожежно-вартову охорону. Підвищенню боєздатності пожежних підрозділів сприяє пожежно-прикладний спорт. У 1957 створено Українське добровільне пожежне товариство. В УРСР медаллю "За відвагу на пожежі" нагороджено (1980) 1233 чоловіки.

Літ.: Предупреждение и тушение пожаров на промышленных предприятиях. К., 1978; Обухов Ф. В. Советская пожарная охрана. М., 1979; Противопожарные мероприятия на промышленных предприятиях. К., 1979; Шувалов М. Г. Основы пожарного дела. М., 1979.

В. I. Ковшун.

 

Схожі за змістом слова та фрази