Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow отр-оя arrow ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК
   

ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК

—в СРСР система терж. і громадських заходів, спрямованих на забезпечення збереження істор. та культур. цінностей для нинішнього і майбутніх поколінь, ефективне використання для наук. вивчення і пропаганди їх в інтересах комуністичного виховання трудящих. За ініціативою В. І. Леніна протягом 1918—24 було видано більше 15 декретів, які заклали основу рад. держ. системи О. п. Після Великої Вітчизняної війни здійснено значні роботи по відбудові зруйнованих фашистами пам'яток у Ленінграді, Пскові, Києві, Чернігові та ін. Конституцією СРСР і конституціями союзних (ст. 66 Конституції УРСР) та авт. республік встановлено, що турбота про збереження істор. пам'яток та ін. культурних цінностей — обов'язок рад. громадян. Осн. законодавчими актами, норми яких регулюють О. п., є Закон СРСР від 29.Х 1976 про охорону і використання пам'яток історії та культури та прийняті в усіх союзних республіках аналогічні закони. Закон УРСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" прийнято 13.VII 1978. Відповідно до цих законів усі пам'ятки, що перебувають у власності д-ви, а також колгоспів, ін. кооп. орг-цій, їхніх об'єднань, громад. орг-цій і в особистій власності громадян, охороняються д-вою. Держ. управління О. п. здійснюють Рада Міністрів СРСР, Ради Міністрів союзних і авт. республік, виконавчі к-ти місц. Рад нар. депутатів, а також спеціально уповноважені на те держ. органи (в УРСР — Міністерство культури, Держ. к-т у справах будівництва, Гол. архівне управління при Раді Міністрів республіки та їхні органи на місцях). Держ. контроль за О. п. здійснюють Ради нар. депутатів, їхні виконавчі і розпорядчі органи та спеціально уповноважені нате держ. органи. В О. п. беруть участь громад. орг-ції та громадяни, які згідно з законами про О. п. повинні сприяти держ. органам у здійсненні заходів по О. п. У всіх союзних республіках створено республіканські т-ва охорони пам'яток історії та культури (в УРСР — Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, створене 1966), на які покладено завдання по сприянню залучення широких верств населення до активної і безпосередньої участі в О. п. і здійснення громад. контролю за О. п. Рад. законодавством встановлено адм., кримінальну і цивільноправову відповідальність за порушення правил охорони пам'яток. О. п. здійснюється і в міжнар. масштабі. Було прийнято, зокрема, Гаагську конвенцію 1954 про захист культур. цінностей у випадку збройного конфлікту, учасниками якої є також СРСР, УРСР і БРСР; найважливіші з культур. цінностей включаються в Міжнар. реєстр, який ведеться ЮНЕСКО, тощо.

В. С. Анджиєвський.

 

Схожі за змістом слова та фрази