Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА
   

ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

- осн. вид пож. охорони в країні. Утв. відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» (1993) на базі воєніз. та профес. пож. охорони органів внутр. справ. Входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і здійснює державний пожежний нагляд. Осн. завдання — захист життя і здоров'я гр-н, різних форм власності від пожеж, підтримання належного рівня пож. безпеки на об'єктах і в нас. пунктах.

Д. п. о. створюється у містах, інших нас. пунктах, на пром. та ін. об'єктах у порядку, визначеному KM України. Складається з підрозділів, апаратів управління та допоміж. служб, а також пож.-тех. навч. закладів і н.-д. установ. Центр, органом Д. п. о. є Головне управління держ. пож. нагляду МВС України. На службу до Д. п. о. приймаються на контрактній основі гр-ни, які досягли 18-річ-ного віку, здатні за своїми здібностями, освітою і станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки.

Особовий склад Д. п. о. поділяється на рядовий і начальницький. Працівникам Д. п. о. присвоюються спец, звання внутр. служби (напр., сержант внутр. служби, капітан внутр. служби тощо). Вищі спец, звання (ген.-майор внутр. служби, ген.-лейтенант внутр. служби тощо) присвоює Президент України. Особи начальн. складу Д. п. о. є представниками органів держ. викон. влади, їх законні вимоги є обов'язковими для виконання всіма посад, особами та гр-нами. Працівники пож. охорони під час виконання покладених на них обов'язків керуються чинним зак-вом України про пож. безпеку та підпорядковуються тільки своїм безпосереднім і прямим начальникам; ніхто не має права покласти на працівника Д. п. о. виконання обов'язків, не передбачених зак-вом. Посад, особи Д. п. о. зобов'язані: використовувати в межах своєї компетенції надані їм повноваження щодо запобігання і припинення порушень у сфері пож. безпеки, а також усі сили і засоби при гасінні пожеж і рятуванні людей; брати участь у здійсненні тех. політики щодо вдосконалення та впровадження техніки та засобів протипож. захисту, форм і методів профілактики пожеж; сприяти розвитку самосвідомості та ініціативи гр-н у боротьбі з пожежами, виконанні чинного зак-ва у сфері пож. безпеки; зберігати в таємниці держ. та комерц. інформацію, що стає відомою їм у зв'язку з виконанням служб, обов'язків. Працівники Д. п. о. мають право створювати у встановленому порядку свої профес. спілки; їм забороняється перебувати в будь-яких політ, партіях і рухах, організовувати або брати участь у страйках; д-ва гарантує соціальний захист працівників Д. п. о. (ст. 19, 22 Закону України «Про пожежну безпеку», 1993).

Особи рядового та начальн. складу Д. п. о. підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми чи каліцтва), захворювання, одержаних у період проходження служби, на суму 10-річного грош. утримання за ост. посадою, яку вони займали; порядок та умови обов'язкового держ. особистого страхування встановлює KM України. Обов'язковому держ. особистому страхуванню підлягають ін. працівники Д. п. о., які за умовами праці беруть безпосередню участь у гасінні пожеж. Контроль за діяльністю Д. п. о. здійснюють KM України, МВС України і в межах своєї компетенції уряд АР Крим, органи викон. влади та місц. самоврядування, а на підприємствах, що охороняються Д. п. о., — керівники цих підприємств. За порушення встановлених зак-вом вимог пож. безпеки, створення перешкод для діяльності посад, осіб органів держ. пож. нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники підприємств, установ, організацій та гр-ни притягуються до відповідальності згідно із зак-вом (ст. 120, 175 Кодексу України про адміністративні порушення; ст. 220 Кримінального кодексу України).

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази