Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА НАДР
   

ОХОРОНА НАДР

- система орг., тех. і правових заходів, спрямованих на забезпечення рац. використання надр і мін. ресурсів, запобігання шкідливому впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, на родовища корисних копалин, безпеку людей, майна і навкол. природ, середовища. Відповщно до КпН України гол. вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геол. вивчення надр; додержання встановленого зак-вом порядку надання надр у користування; рац. вилучення і використання запасів корисних копалин; недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, на запаси корисних копалин, гірн. виробки і підземні споруди; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, пожеж та ін. факторів, що впливають на якість корисних копалин або ускладнюють розробку родовищ; запобігання самовільній забудові площ залягання корисних копалин; запобігання забрудненню надр при підзем. зберіганні нафти, газу та ін. речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів в-ва, скиданні стіч. вод.

Осн. вимоги при розробці родовищ корисних копалин: застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин; здійснення дорозвідки родовищ корисних копалин; ведення тех. документації; облік стану та руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин; недопущення псування родовищ корисних копалин у результаті проведення гірн. робіт; складування, зберігання та облік видобутих корисних копалин і відходів в-ва; рац. використання розкривних порід.

При переробці мін. сировини необхідно забезпечувати: додержання технол. схем переробки мін. сировини, що забезпечують рац. і комплексне вилучення корисних компонентів; облік і контроль за розподілом корисних компонентів на різних стадіях переробки та ступенем їх вилучення з мін. сировини; вивчення технол. властивостей і складу мін. сировини; проведення досл.-технол. випробувань з метою удосконалення технології переробки мін. сировини; рац. використання відходів переробки; складування, облік і зберігання відходів в-ва, що містять корисні компоненти і тимчасово не використовуються. О. н. здійснюється шляхом оголошення ділянок надр, що становлять особливу наук, або культурну цінність (рідкісних геол. відслонень, мінерал, утворень, палеонтол. об'єктів), об'єктами природно-заповідного фонду України. В разі виявлення при користуванні надрами рідкісних геол. відшарувань і мінеральних утворень, метеоритів, палеонтол., археол. та ін. об'єктів, що становлять інтерес для науки і культури, користувачі надр зобов'язані припинити роботи на відповід. ділянці та повідомити про це заінтересовані держ. органи. Забудова площ залягання корисних копалин загальнодерж. значення, буд-во на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках за спец, дозволами, що видаються відповід. місц. радами, на території яких знаходяться корисні копалини, за погодженням з відповідними територіальними геол. підприємствами та органами Держ. гірничого нагляду за умови здійснення заходів, що забезпечують можливість видобування корисних копалин, і заходів охорони об'єктів буд-ва від шкідливого впливу гірн. робіт. Держ. нагляд за використанням і О. н., використанням та переробкою мін. сировини здійснюють Держ. департамент з нагляду за охороною праці та його органи на місцях. З метою О. н. користування надрами може бути обмежене, тимчасово заборонене або припинене органами М-ва екології та природ, ресурсів України, Держ. гірничого нагляду,

Держ. геол. контролю у порядку, передбаченому зак-вом України. Порушення вимог зак-ва щодо О. н. тягне за собою юрид. відповідальність згідно з чинним зак-вом.

О. О. Суркова.

 

Схожі за змістом слова та фрази