Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА ВОД
   

ОХОРОНА ВОД

— система держ. і громад, заходів орг., тех., екон. і правового характеру, спрямованих на забезпечення збереження, відтворення вод. ресурсів, поліпшення стану вод. об'єктів, запобігання засміченню та вичерпанню вод. Ці заходи передбачені ВК України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) та ін. нормат.-правовими актами. До них, зокрема, належать: встановлення правил користування вод. об'єктами для госп. потреб та скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин; встановлення водоохор. зон з режимом обмеженої госп. діяльності; впровадження водо-зберігаючих технологій, створення гідрол. пам'яток природи; здійснення агротех., агролісомеліоративних та гідротех. протиерозійних заходів, а також створення для організов. відводу поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, акведуки тощо) під час буд-ва та експлуатації шляхів, залізниць та ін. інж. комунікацій.

З метою запобігання негативним техноген. впливам на стан вод зак-во вимагає при розміщенні, проектуванні, буд-ві, реконструкції й введенні в дію підприємств, споруд та ін. об'єктів передбачати технології, що забезпечують О. в. від забруднення, засмічення і вичерпання, запобігання їх шкідливій дії, охорону земель від засолення, підтоплення або пересушення, а також сприяють збереженню природ, умов і ландшафтів як безпосередньо в зоні їх розміщення, так і на водозбірній площі вод. об'єктів.

О. в. забезпечується також системою орг.-екон. заходів, що передбачають: видачу дозволів на спец, водокористування, встановлення нормативів плати і розмірів платежів за спец, користування водами та за скид забруднюючих речовин у водні об'єкти, надання водокористувачам податкових, кред. та ін. пільг при проведенні ними технол. та ін. заходів, що зменшують негат. вплив на води; відшкодування у встановленому порядку збитків, заподіяних водним об'єктам у разі порушення вимог зак-ва.

Для забезпечення виконання водоохор. заходів зак-вом передбачається здійснення екол. експертизи проектів госп. діяльності, пов'яза ної із впливом на стан вод моніторингу вод, контролю за дотриманням вимог щодо охорони, використання та відтворення вод, обліку якості й кількості вод, а також застосування юрид. відповідальності до осіб, винних у Порушенні о. В.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази