Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО
   

КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО

- різновид підприємства в Україні, заснованого виключно на держ. власності. Орг., екон. і правові засади утворення, ліквідації, реорганізації, управління та госп. діяльності К. п. встановлені Законом «Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні"» (1998). К. п. утворюються за рішенням КМ України шляхом перетворення держ. підприємств, які відповідно до нац. зак-ва не підлягають приватизації. Рішення приймається за наявності хоча б однієї з таких умов: 1) підприємство здійснює вироб. або ін. діяльність, яка, відповідно до зак-ва, може здійснюватися тільки держ. підприємством; 2) гол. споживачем продукції підприємства (понад 50 %) є д-ва; 3) підприємство належить до суб'єктів природ, монополій.

К. п. діє на підставі статуту, який розробляється на основі Типового статуту та затверджується органом, уповноваженим управляти держ. майном. У ньому визначаються власник та назва К. п. (завод, фабрика та ін.), його місцезнаходження, предмет і мета діяльності, органи управління підприємством, порядок їх формування та компетенція, відповідальність керівника за результати госп. діяльності, обов'язкова звітність за встановленою Урядом України формою. В статуті містяться також ін. положення, пов'язані з особливостями діяльності К. п. Закріплене за підприємством держ. майно належить йому на праві операт. управління; здійснюючи його, воно володіє та користується зазначеним майном. К. п. має право розпоряджатися майном лише з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним держ. майном. За своїми зобов'язаннями К. п. відповідає коштами та ін. майном, що є в його розпорядженні, за винятком сен. фондів. При недостатності таких коштів та майна відповідальність за зобов'язаннями К. п. несе д-ва. Право вступу до асоціацій, консорціумів, концернів та ін. об'єднань підприємств К. п. може реалізовувати лише за погодженням з Урядом. Управління К. п. здійснюють органи, уповноважені управляти відповідним держ. майном: м-ва, держ. к-ти та ін. центральні органи виконавчої влади. Орган управління К. п. за погодженням з Урядом призначає на посаду та звільняє з посади керівника підприємства, затверджує статут К. п. та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням статуту та ухвалює рішення у зв'язку з його порушенням, затверджує фін. план і програму розвитку підприємства, обов'язково укладає з підприємством контракти на поставку продукції (виконання робіт, надання послуг) для держ. потреб, здійснює контроль за госп. діяльністю К. п. та ефективністю використання закріпленого за ним майна, визначає порядок використання чистого прибутку шляхом встановлення обов'язкових нормативів розподілу такого прибутку. З урахуванням передбачених галузевою угодою умов орган управління К. п. затверджує умови та фонд оплати праці підприємства. Ліквідація і реорганізація К. п. відбуваються за рішенням Уряду відповідно до зак-ва України.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази