Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО
   

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО

- різновид підприємства в Україні, самост. господарюючий статут, суб'єкт, який має права юрид. особи та здійснює вироб., н.-д. або комерц. діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). До категорії М. п., незалежно від орг.-правової форми і форми власності, належать підприємства, в яких середньооблік. чисельність працюючих за звіт, період (календ, рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро. Середньооблік. чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у т. ч. тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, працівників представництв, філій, відділень та ін. відокремлених підрозділів. М. п. як юрид. особа має самост. баланс, розрахунковий та ін. рахунки в установах банків, власну печатку із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг та ін. реквізити. Підприємство може здійснювати будь-які види госп. діяльності, якщо вони не заборонені або не обмежені (див. Ліцензія) зак-вом України і відповідають цілям, передбаченим статутом М. п. Базовим законод. актом, який визначає порядок створення М. п. і його держ. реєстрації, правовий режим його майна, управління, госп., екон. і соціальної діяльності, а також умови ліквідації і реорганізації М. п., є Закон «Про підприємства в Україні» (1991). Особливості правового регулювання діяльності М. п., формування і реалізації держ. політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей у розвитку нац. економіки встановлені Законом України «Про державну підтримку малого підприємництва» (2000), указами Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від З.VІІ 1998, «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.УІІ 1998 та ін. нормат.-правовими актами.

Літ.: Все о малом предприятии на Украине. К., 1992; Малый бизнес: правовой статус и бух. учет предприятий. К., 1994; Саниахметова Н. А. Новое в зак-ве Украины о предпринимательстве и его защите. К., 1996; Варналій 3. С, Сергієнко О. В. Мале підприємництво в країнах з перех. економікою. К., 1999.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази