Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
   

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

- суб'єкт підприєм. діяльності з правами особи юридичної, що діє н а основі приват, власності одного або кількох гр-н, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним також є підприємство, яке утворюється і функціонує на основі приват, власності суб'єкта господарювання — юрид. особи. В Україні прав, засади діяльності П. п. визначено Госп. кодексом (гл. 7, 11), ЦивК (гл. 7), Законами «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про власність» (всі — 1991) та ін. нормат.-прав. актами. П. п. діє на підставі статуту, який затверджується власником майна і містить інформацію про найменування підприємства, його місцезнаходження, майно, предмет і мету діяльності, органи управління, порядок здійснення госп., екон. та соціальної діяльності, умови реорганізації або ліквідації тощо. Власник П. п. самостійно визначає доцільність і розміри статут, фонду, формування його у грош. виразі або шляхом передачі підприємству майна чи майн. прав. Управління таким підприємством здійснюється власником або через уповноваж, (призначений) ним орган. Зокрема, власник П. п. може бути одночасно його керівником або призначати для управління ін. особу, найняти її за контрактом тощо. При створенні статут, фонду власник передає майно чи грош. кошти у власність підприємства і може лише контролювати їх використання шляхом певного обмеження повноважень його органів управління. П. п. самостійно здійснює свою госп., фін.-екон. та соціальну діяльність, володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до чинного зак-ва України та у встановлених власником межах.

Літ.: Новые возможности предпринимательства. К., 1992; Саніахметова Н. О. Підприєм. право. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази