Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow фещ-фінд arrow ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
   

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

— частина культури суспільства, що включає систему фізичного виховання та сукупність спеціальних наукових знань і матеріальних засобів, необхідних для розвитку фізичних здібностей людини відповідно до потреб суспільної практики. Осн. елементами Ф. к. є фіз. вправи, їхні комплекси і змагання з них, активно-рухові види туризму фіз. праця для людей розумової праці у поєднанні з систематичним загартовуванням і виконанням і вимог гігієни праці й побуту. Як невід'ємна частина духовного життя, Ф. к. зумовлена потребами матеріального виробництва. Ф. к. зародилася в Старод. Єгипті, А. сірії, Індії як засіб військової підготовки. Особливого розвитку вона набула в Давній Греції — батьківщині Олімпійських ігор. В середні віки військово-фіз. підготовка, зокрема лицарства, включала оволодіння мистецтвом їзди верхи, фехтування, стрільби з лука, плавання тощо. В Росії фіз. вправи запроваджені в кінці 17 ст. В сучасному капіталістичному суспільстві значного поширення набув професійний спорт (на комерційній основі), систематичні заняття Ф. к. доступні переважно заможній частині населення. В СРСР фізкультурний рух спирається на багатогранну діяльність державних і громадських організацій в галузі Ф. к. і спорту. В системі державних органів цією роботою керують союзний, республіканські, обласні, районні та міські комітети з Ф. к. і спорту. Велику роль у проведенні фізкультурно-масової роботи відіграють профспілки, комсомол, спортивні федерації, добровільні спортивні товариства (ДСТ) та Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту СРСР (ДТСААФ). Програмною і нормативною основою рад. системи фіз. виховання є комплекс "Готовий до праці й оборони СРСР" (ГПО), введений 1931 за ініціативою ВЛКСМ. У 1972 запроваджено новий комплекс ГПО. Ф. к. увійшла в побут рад. людей. Фіз. виховання починається з раннього дитячого віку. В дитячих яслах і садках дітям прищеплюються гігієнічні навички, вони залучаються до активної участі в рухливих іграх. Особливо великого значення Ф. к. надається в школах, де керівництво заняттями здійснюють кваліфіковані педагоги з фіз. виховання. Підготовка фізкультурних кадрів в СРСР провадиться в 23 ін-тах Ф. к. (з них в УРСР — в З ін-тах), на 96 факультетах Ф. к. пед. ін-тів та ун-тів (в УРСР — 14), в 25 технікумах Ф. к. (в УРСР — 3), на 73 відділеннях фіз. виховання пед. училищ та ф-тах підвищення кваліфікації працівників Ф. к. Комуністична партія надає важливого значення розвиткові масової фізкультурно-спорт. роботи. У Постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 вересня 1981 "Про дальше піднесення масовості фізичної культури і спорту" особлива увага приділяється охопленню найширших мас трудящих заняттями Ф. к. і спортом. Для організації масової фізкультурно-оздоровчої роботи на підприємствах, в установах, колгоспах та навч. закладах створено колективи Ф. к. У 1982 в СРСР норми ГПО здали 28,8 млн. чол., в т. ч. в УРСР бл. 6,8 млн. чол.; 245 тис. колективів Ф. к. об'єднували понад 82 млн. чол. (в УРСР 46,7 тис. колективів Ф. к. об'єднували понад 17 млн. чол.). На підприємствах та в установах запроваджено виробничу гімнастику, якою охоплено понад 32411,1 тис. чол., у т. ч. в УРСР понад 8709 тис. чол. В групах заг. фіз. підготовки, здоров'я, туризму займається бл. 26493,6 тис. чол., у т. ч. в УРСР 6469 тис. чол. Фізкультурний рух в СРСР є найбільш масовим і найдемократичнішим у світі. Ф. к. стала надбанням найширших мас трудящих і спрямована на гармонійний розвиток людей соціалістичного суспільства. Невід'ємною складовою частиною Ф. к. є спорт.

М. П. Гуменюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази